Nedzhmi ALI : 6. valgperiode 

Politiske grupper 

  • 26-09-2005 / 31-12-2006 : Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa - Observatør
  • 01-01-2007 / 05-06-2007 : Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa - Medlem

Nationale partier 

  • 26-09-2005 / 31-12-2006 : Movement for Rights and Freedoms (Bulgarien)
  • 01-01-2007 / 05-06-2007 : Movement for Rights and Freedoms (Bulgarien)

Medlemmer 

  • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse
  • 31-01-2007 / 05-06-2007 : Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse
  • 28-03-2007 / 05-06-2007 : Delegationen for Forbindelserne med Landene i Sydasien

Stedfortræder 

  • 31-01-2007 / 05-06-2007 : Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

Observatør 

  • 29-09-2005 / 31-12-2006 : Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

all-activities 

Beslutningsforslag 
Medlemmerne kan indgive et individuelt beslutningsforslag om et emne, som falder ind under EU's virksomhedsområde. Beslutningsforslaget sendes til behandling i det ansvarlige udvalg. Forretningsordenens artikel 143

Deltagerliste 
Denne tilstedeværelsesliste er et uddrag af protokollerne fra plenarmøderne i den 6. valgperiode. De anførte oplysninger er kun til orientering og dækker medlemmernes mandatperiode i Europa-Parlamentet. Det er rådata, som ikke tager hensyn til begrundet fravær på grund af sygdom, barsels- eller fædreorlov, bemyndigede parlamentariske delegationers virksomhed osv.