Matthias GROOTE : 8. valgperiode 

Politiske grupper 

  • 01-07-2014 / 31-10-2016 : Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet - Medlem

Nationale partier 

  • 01-07-2014 / 31-10-2016 : Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Tyskland)

Medlemmer 

  • 01-07-2014 / 31-10-2016 : Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
  • 14-07-2014 / 31-10-2016 : Delegationen til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Mexico
  • 14-07-2014 / 31-10-2016 : Delegationen til Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling

Stedfortræder 

  • 08-07-2014 / 31-10-2016 : Regionaludviklingsudvalget
  • 16-07-2014 / 31-10-2016 : Delegationen for Forbindelserne med Hviderusland

Vigtigste parlamentariske aktiviteter 

Bidrag til plenardebatter 
Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11

Skyggeordfører for betænkning 
De politiske grupper udpeger for hver betænkning i det ansvarlige udvalg en skyggeordfører, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

Skyggeordfører for udtalelse 
De politiske grupper udpeger en skyggeordfører for en udtalelse, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

UDTALELSE om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions budget for regnskabsåret 2015  
- ENVI_AD(2014)536226 -  
-
ENVI 

Mundtlige forespørgsler 
Et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer kan stille forespørgsler til mundtlig besvarelse med forhandling til Europa-Kommissionen, Rådet eller næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant. Forretningsordenens artikel 136

Andre parlamentariske aktiviteter 

Skriftlige forespørgsler 
Medlemmerne kan stille et specifikt antal forespørgsler til formanden for Det Europæiske Råd, Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant med anmodning om skriftlig besvarelse. Forretningsordenens artikel 138, bilag III

Erklæringer 

Erklæring om økonomisk interesse