Daniel DALTON : Hjem 

Medlem 

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 
Delegationen til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Mexico 
Delegationen for Forbindelserne med De Forenede Stater 
Delegationen til Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling 

Stedfortræder 

Transport- og Turismeudvalget 
Delegationen for Forbindelserne med Schweiz og Norge, til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Island og til Det Blandede EØS-Parlamentarikerudvalg 
Delegationen for Forbindelserne med Canada 

Seneste aktiviteter 

UDTALELSE om en omfattende europæisk industripolitik om kunstig intelligens og robotteknologi  
- LIBE_AD(2018)629403 -  
-
LIBE 
Skyggeordfører for udtalelse 

Kontakt