Daniel DALTON
 • Daniel
  DALTON
 • De Europæiske Konservative og Reformister
 • Medlem
 • Det Forenede Kongerige Conservative Party
 • Fødselsdato: 31. januar 1974, Oxford

Indlæg på plenarmødet

265

CE-mærkede gødningsprodukter (forhandling)

23-10-2017 P8_CRE-REV(2017)10-23(17)

Tilgængelighedskrav til produkter og tjenesteydelser (forhandling)

13-09-2017 P8_CRE-REV(2017)09-13(16)

Ordfører for betænkning

3

Skyggeordfører for betænkning

15

BETÆNKNING om fængselssystemer og -forhold

LIBE
06-07-2017 A8-0251/2017

BETÆNKNING om længere levetid for produkter: fordele for forbrugere og virksomheder

IMCO
09-06-2017 A8-0214/2017

BETÆNKNING om onlineplatforme og det digitale indre marked

IMCO ITRE
31-05-2017 A8-0204/2017

Ordfører for udtalelse

4

UDTALELSE om udvikling af en digital handelsstrategi

IMCO
12-10-2017 IMCO_AD(2017)606248

UDTALELSE om redning af liv: forbedret sikkerhed i biler i EU

IMCO
28-09-2017 IMCO_AD(2017)606030

UDTALELSE om Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018

IMCO
20-07-2017 IMCO_AD(2017)604889

UDTALELSE om mandatet for trepartsmødet om budgetforslaget for 2018

IMCO
09-06-2017 IMCO_AD(2017)602828

Skyggeordfører for udtalelse

25

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om medicinsk teknologivurdering og om ændring af direktiv 2011/24/EU

IMCO
20-07-2018 IMCO_AD(2018)622139

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2009/33/EF om fremme af renere og mere energieffektive køretøjer til vejtransport

TRAN
11-07-2018 TRAN_AD(2018)618318

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om import af kulturgenstande

LIBE
04-07-2018 LIBE_AD(2018)620997

UDTALELSE om etablering af infrastruktur for alternative brændstoffer i Den Europæiske Union: tid til handling!

IMCO
05-06-2018 IMCO_AD(2018)619168

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ENISA, "EU's Agentur for Cybersikkerhed", om ophævelse af forordning (EU) nr. 526/2013 og om cybersikkerhedscertificering af informations- og kommunikationsteknologi ("forordningen om cybersikkerhed")

LIBE
16-03-2018 LIBE_AD(2018)615394

UDTALELSE En europæisk strategi for samarbejdende intelligente transportsystemer

IMCO
05-12-2017 IMCO_AD(2017)609467

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ophavsret på det digitale indre marked

LIBE
22-11-2017 LIBE_AD(2017)604830

UDTALELSE om udvikling af en digital handelsstrategi

LIBE
24-10-2017 LIBE_AD(2017)609526

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om respekt for privatliv og beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med elektroniske kommunikation og om ophævelse af direktiv 2002/58/EF (forordning om databeskyttelse inden for elektronisk kommunikation)

IMCO
06-10-2017 IMCO_AD(2017)604857

UDKAST TIL UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om en europæisk kodeks for elektronisk kommunikation

IMCO
08-09-2017 IMCO_AD(2017)602838

Institutionelt beslutningsforslag

14

  Motion for a resolution on support for the thalidomide survivors

12-12-2016 B8-1341/2016

Forslag til beslutning om tegnsprog og professionelle tegnsprogstolke

16-11-2016 B8-1230/2016

Forslag til beslutning om transatlantiske datastrømme

23-05-2016 B8-0643/2016

Fælles beslutningsforslag om en ny dyrevelfærdsstrategi for 2016-2020

25-11-2015 RC-B8-1278/2015

Forslag til beslutning om en dyrevelfærdsstrategi

24-11-2015 B8-1283/2015

Forslag til beslutning om emissionsmålinger i bilsektoren

21-10-2015 B8-1077/2015

Forslag til beslutning om migration og flygtninge i Europa

07-09-2015 B8-0833/2015

Fælles beslutningsforslag om de seneste afsløringer af korruption på højt niveau i FIFA

09-06-2015 RC-B8-0548/2015

Skriftlige erklæringer

2

Skriftlig erklæring om støtte til etablering af et større antal handicaptoiletter i EU

27-04-2016 P8_DCL(2016)0044 Bortfaldet

Detaljer

Daniel DALTON , Lucy ANDERSON , Mairead McGUINNESS , Marian HARKIN , Julia REDA , Anthea McINTYRE , Helga STEVENS , Anneleen VAN BOSSUYT , Olga SEHNALOVÁ , Antanas GUOGA , Brando BENIFEI

Åbningsdato : 27-04-2016
Frist : 27-07-2016
Antal underskrifter : 124 - 28-07-2016

Skriftlig erklæring om flysikkerhed og farlige militærflyvninger

05-10-2015 P8_DCL(2015)0052 Bortfaldet

Detaljer

Urmas PAET , Kaja KALLAS , Petras AUŠTREVIČIUS , Cecilia WIKSTRÖM , Heidi HAUTALA , Marju LAURISTIN , Tunne KELAM , Indrek TARAND , Artis PABRIKS , Anna Elżbieta FOTYGA , Ilhan KYUCHYUK , Filiz HYUSMENOVA , Jozo RADOŠ , Pavel TELIČKA , Svetoslav Hristov MALINOV , Gabrielius LANDSBERGIS , Bronis ROPĖ , Norica NICOLAI , Inese VAIDERE , Pál CSÁKY , Tibor SZANYI , Kosma ZŁOTOWSKI , Jussi HALLA-AHO , Milan ZVER , Marian-Jean MARINESCU , Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI , Henna VIRKKUNEN , Ian DUNCAN , Patricija ŠULIN , Ivan JAKOVČIĆ , Benedek JÁVOR , Dubravka ŠUICA , Jeppe KOFOD , Hilde VAUTMANS , Ivan ŠTEFANEC , Beata GOSIEWSKA , Mircea DIACONU , Daniel DALTON , Daniel BUDA , Krišjānis KARIŅŠ , Sandra KALNIETE , Pavel SVOBODA

Åbningsdato : 05-10-2015
Frist : 05-01-2016
Antal underskrifter : 106 - 06-01-2016

Skriftlige forespørgsler

65

  Advertising ban in the Czech Republic

10-07-2018 E-003767/2018 Kommissionen

  Minimum durability of cosmetic products and associated labelling

18-05-2018 E-002682/2018 Kommissionen

  Public procurement for the Gronda di Genova bypass project

18-04-2018 E-002189/2018 Kommissionen

  Restriction on right-hand drive cars in Albania

05-02-2018 P-000654/2018 Kommissionen

  Impact of possible Catalan independence on EU citizens' rights

18-10-2017 E-006540/2017 Kommissionen

  Currency sales

18-10-2017 E-006539/2017 Kommissionen

  Airport delays

04-08-2017 E-005174/2017 Kommissionen

  Thalidomide resolution response

20-06-2017 P-004078/2017 Kommissionen

  ZTL restricted traffic zones in Italy

27-02-2017 E-001271/2017 Kommissionen

Mundtlige forespørgsler

5

Neutrale flyreservationssystemer (GDS) og begrænsning af adgangen til flyveinformation

27-09-2017 O-000075/2017 Kommissionen

Kommissionens svar på skriftlige forespørgsler

10-01-2017 O-000003/2017 Kommissionen

Tysklands lov om mindsteløn

24-05-2016 O-000081/2016 Kommissionen

Kommissionens svar på skriftlige forespørgsler

05-05-2015 O-000046/2015 Kommissionen

Innovationssystemer i EU's landbrug

30-04-2015 O-000045/2015 Kommissionen

Skriftlige stemmeforklaringer

6

 

Indsigelse mod Kommissionens delegerede forordning om ændring af delegeret forordning (EU) 2017/118 om fastlæggelse af fiskeribevarelsesforanstaltninger til beskyttelse af havmiljøet i Nordsøen (B8-0299/2018)

14-06-2018

(On behalf of the UK Conservative Delegation in the European Parliament) On 28 February 2017, Belgium, along with the UK, the Netherlands, France, Germany and Denmark submitted a joint recommendation to the Commission on fisheries management measures to improve the condition of the seabed by reducing the use of fishing gear that has contact with the seabed. The delegated act permits the testing of ‘alternative seabed- impacting fishing gear with specific authorisation’. Belgium initiated this joint recommendation to achieve good environmental status under the marine strategy framework directive. The Belgian Government has made it clear that no pulse technology will be used or tested in the four zones that this delegated act is to apply to. The Conservative Delegation therefore, see no good reason to oppose this delegated act. The Conservative Delegation fully supports the aims and objectives of the Belgian Government and the relevant North Sea Member States, including the UK, in improving the integrity of the seabed.

 

Fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder (omarbejdning) (A8-0392/2017 - José Blanco López)

17-01-2018

Explanation of vote by the UK Conservative Delegation in the ECR Group:
The UK delegation shares with the rapporteur the ambition to build a cleaner, more sustainable Europe, however we are not able support this package due to some of the measures included in it.
We recognise the benefits that renewable energy brings to our economies and our societies, but do not think that arbitrary, unrealistic targets imposed at EU level are the way to bring that about.
We feel that the renewable energy targets risk derailing Member States from finding their own cost-effective ways of meeting their climate targets, and impose costs on consumers.
Furthermore, we think the various sub-targets are overly complex, carry high administrative burdens, and do not give investors certainty.
We are supportive of the long-term goal of a decarbonised Europe, but we think the way to achieve this is by letting Member States discover their own most cost-effective way to do so.
Finally, we could not support an arbitrary ban on palm oil, which will have an inflationary effect on food prices and cause significant economic damage to developing countries.
For these reasons, though supportive of renewables and other actions in this package, we abstained.

 

Status i forhandlingerne med Det Forenede Kongerige (B8-0676/2017, B8-0677/2017)

13-12-2017

The Brexit negotiations are at a crucial stage and the UK Conservative Delegation in the ECR Group is heartened by the excellent progress made in recent weeks through the hard work and goodwill of both sides. The joint report agreed by the EU and the UK Government last week was a major step forward and should provide the basis for discussion of our future relationship. In this spirit, we welcome Parliament’s recommendation that the European Council agrees to open the second phase of talks. We also note Parliament’s wish that the UK and the EU maintain ‘as close a relationship as possible’ following Brexit. However, the motion for resolution goes further and attempts to tie the hands of the EU’s Brexit negotiators by, for instance, dictating arrangements for the transitional period. This is not Parliament’s role at this stage of the process. We need to enter the next round of talks in a spirit of cooperation, not confrontation, and be open to innovative thinking if we are to secure an outcome that enables both sides to prosper. For this reason we supported the recommendation that talks move forward, but abstained on the resolution.

 

Status over forhandlingerne med Det Forenede Kongerige (B8-0538/2017, B8-0539/2017)

03-10-2017

. – British Conservatives believe that both the EU and the UK have a duty to ensure that an agreement on citizens’ rights is found as soon as possible, based on the principles of equality, fairness and reciprocity.
However, whilst the European Parliament has the right to express its opinion and will vote on the final deal, it must be made clear that it is not the role of the European Parliament to set red lines and undermine the negotiating positions of the EU 27 and the UK Government.
Conservatives wish to make it clear that they fully support the mandate pursued by the UK Prime Minister and look forward to a constructive, prosperous and cooperative future relation with the EU once the UK has exited.

 

Flerårig ramme for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder for 2018-2022 (A8-0177/2017 - Angelika Mlinar)

01-06-2017

. – Whereas the UK delegation of the ECR Group fully supports fundamental rights, equality and the fight against discrimination for all; however, the UK delegation of the ECR Group does not believe extending the scope of EU agencies is the most effective way of achieving this with respect to fundamental rights.
The report also calls on the Commission and Council to include police cooperation and judicial cooperation in criminal matters (i.e. ‘ex-third pillar’ matters) in its draft Decision. The UK opts out of a large number of these matters and the UK delegation of the ECR Group believes these matters, with respect to fundamental rights, are most effectively dealt with at Member State level.
Therefore, the UK delegation of the ECR Group could not vote in favour of this report.

 

Flerårig ramme for EU's Agentur for Grundlæggende Rettigheder for 2018-2022 (B8-0384/2017)

01-06-2017

Whereas the UK delegation of the ECR Group fully supports fundamental rights, equality and the fight against discrimination for all; however, the UK delegation of the ECR Group does not believe extending the scope of EU agencies is the most effective way of achieving this with respect to fundamental rights.
The report also calls on the Commission and Council to include police cooperation and judicial cooperation in criminal matters (i.e. ‘ex-third pillar’ matters) in its draft Decision. The UK opts out of a large number of these matters and the UK delegation of the ECR Group believes these matters, with respect to fundamental rights, are most effectively dealt with at Member State level.
Therefore, the UK delegation of the ECR Group could not vote in favour of this report.

Kontakter

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Willy Brandt
  05M075
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T11032
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Postadresse

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Willy Brandt 05M075
  1047 Brussels