Vincenzo AITA : 6. valgperiode 

Politiske grupper 

 • 19-06-2006 / 13-07-2009 : Den Europæiske Venstrefløjs Fællesgruppe/Nordisk Grønne Venstre - Medlem

Nationale partier 

 • 19-06-2006 / 13-07-2009 : Partito della Rifondazione Comunista - Sinistra Europea (Italien)

Medlemmer 

 • 06-07-2006 / 14-01-2007 : Økonomi- og Valutaudvalget
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Økonomi- og Valutaudvalget
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Delegationen for Forbindelserne med Den Koreanske Halvø

Stedfortræder 

 • 04-07-2006 / 14-01-2007 : Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Regionaludviklingsudvalget
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Fiskeriudvalget
 • 29-03-2007 / 13-07-2009 : Delegationen for Forbindelserne med Mercosur

all-activities 

Ordfører for betænkning 
Der udpeges en ordfører i det ansvarlige parlamentsudvalg til at udarbejde en betænkning om forslag af lovgivningsmæssig eller budgetmæssig art eller andre spørgsmål. Ordførerne kan ved udarbejdelsen af deres betænkning rådføre sig med relevante eksperter og berørte parter. De har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlinger med skyggeordførerne. Betænkninger, der er vedtaget på udvalgsniveau, bliver herefter behandlet og sat under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 55

Beslutningsforslag 
Medlemmerne kan indgive et individuelt beslutningsforslag om et emne, som falder ind under EU's virksomhedsområde. Beslutningsforslaget sendes til behandling i det ansvarlige udvalg. Forretningsordenens artikel 143

Forespørgsler 
Forespørgsel til mundtlig besvarelse med debat kan stilles af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer. Adressaterne er andre EU-institutioner. Formandskonferencen afgør om, og i hvilken rækkefølge, forespørgslerne skal opføres på det endelige forslag til dagsorden til et plenarmøde. Artikel 128

Deltagerliste 
Denne tilstedeværelsesliste er et uddrag af protokollerne fra plenarmøderne i den 6. valgperiode. De anførte oplysninger er kun til orientering og dækker medlemmernes mandatperiode i Europa-Parlamentet. Det er rådata, som ikke tager hensyn til begrundet fravær på grund af sygdom, barsels- eller fædreorlov, bemyndigede parlamentariske delegationers virksomhed osv.