Mladen Petrov CHERVENYAKOV : 6. valgperiode 

Politiske grupper 

  • 01-01-2007 / 05-06-2007 : De Europæiske Socialdemokraters Gruppe - Medlem

Nationale partier 

  • 01-01-2007 / 05-06-2007 : Coalition for Bulgaria (Bulgarien)

Medlemmer 

  • 18-01-2007 / 30-01-2007 : Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
  • 31-01-2007 / 05-06-2007 : Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
  • 15-03-2007 / 05-06-2007 : Delegationen for Forbindelserne med Canada

Stedfortræder 

  • 31-01-2007 / 05-06-2007 : Retsudvalget
  • 15-03-2007 / 05-06-2007 : Delegationen til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Kroatien

all-activities 

Beslutningsforslag 
Medlemmerne kan indgive et individuelt beslutningsforslag om et emne, som falder ind under EU's virksomhedsområde. Beslutningsforslaget sendes til behandling i det ansvarlige udvalg. Forretningsordenens artikel 143

Deltagerliste 
Denne tilstedeværelsesliste er et uddrag af protokollerne fra plenarmøderne i den 6. valgperiode. De anførte oplysninger er kun til orientering og dækker medlemmernes mandatperiode i Europa-Parlamentet. Det er rådata, som ikke tager hensyn til begrundet fravær på grund af sygdom, barsels- eller fædreorlov, bemyndigede parlamentariske delegationers virksomhed osv.