Johan DANIELSSON : Hjem 

Næstformand 

Transport- og Turismeudvalget 

Medlem 

Delegationen for Nordisk Samarbejde og for Forbindelserne med Schweiz og Norge, til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Island og til Det Blandede EØS-Parlamentarikerudvalg 

Stedfortræder 

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 

Seneste aktiviteter 

Situationen i Venezuela (RC-B9-0006/2019, B9-0006/2019, B9-0007/2019, B9-0008/2019, B9-0009/2019, B9-0010/2019, B9-0011/2019) SV  
 
Skriftlige stemmeforklaringer 

Kontakt