Slavi BINEV : 7. valgperiode 

Politiske grupper 

 • 14-07-2009 / 10-12-2012 : Løsgængere
 • 11-12-2012 / 30-06-2014 : Gruppen for Europæisk Frihed og Demokrati - Næstformand/Medlem af bestyrelsen

Nationale partier 

 • 14-07-2009 / 27-09-2011 : Attack (Bulgarien)
 • 28-09-2011 / 20-05-2012 : - (Bulgarien)
 • 21-05-2012 / 19-01-2014 : People for Real, Open and United Democracy / Conservative Party for Democracy and Success (Bulgarien)
 • 20-01-2014 / 30-06-2014 : National Front for the Salvation of Bulgaria (Bulgarien)

Medlemmer 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Økonomi- og Valutaudvalget
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen for Forbindelserne med Landene i Mellemamerika
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen til Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Økonomi- og Valutaudvalget

Stedfortræder 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Underudvalget om Menneskerettigheder
 • 16-09-2009 / 10-12-2012 : Delegationen for Forbindelserne med Landene i Sydasien
 • 19-01-2012 / 10-12-2012 : Underudvalget om Menneskerettigheder
 • 09-01-2013 / 02-06-2013 : Det Særlige Udvalg om Organiseret Kriminalitet, Korruption og Hvidvaskning af Penge
 • 10-01-2013 / 29-09-2013 : Delegationen for Forbindelserne med Folkerepublikken Kina
 • 10-01-2013 / 30-06-2014 : Delegationen for Forbindelserne med Den Koreanske Halvø
 • 10-01-2013 / 30-06-2014 : Delegationen for Forbindelserne med Australien og New Zealand
 • 12-06-2013 / 30-06-2014 : Delegationen for Forbindelserne med De Forenede Stater
 • 12-06-2013 / 30-06-2014 : Delegationen for Forbindelserne med Japan
 • 30-09-2013 / 30-06-2014 : Delegationen til Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU

all-activities 

Bidrag til plenardebatter 
Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11

Ordfører for betænkning 
Der udpeges en ordfører i det ansvarlige parlamentsudvalg til at udarbejde en betænkning om forslag af lovgivningsmæssig eller budgetmæssig art eller andre spørgsmål. Ordførerne kan ved udarbejdelsen af deres betænkning rådføre sig med relevante eksperter og berørte parter. De har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlinger med skyggeordførerne. Betænkninger, der er vedtaget på udvalgsniveau, bliver herefter behandlet og sat under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 55

Beslutningsforslag 
Medlemmerne kan indgive et individuelt beslutningsforslag om et emne, som falder ind under EU's virksomhedsområde. Beslutningsforslaget sendes til behandling i det ansvarlige udvalg. Forretningsordenens artikel 143

Forespørgsler 
Forespørgsel til mundtlig besvarelse med debat kan stilles af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer. Adressaterne er andre EU-institutioner. Formandskonferencen afgør om, og i hvilken rækkefølge, forespørgslerne skal opføres på det endelige forslag til dagsorden til et plenarmøde. Artikel 128

Skriftlige erklæringer (frem til den 16. januar 2017) 
* * Dette instrument blev ophævet den 16. januar 2017 * *. En skriftlig erklæring var et initiativ om et emne, der hørte under EU's kompetence. Det kunne medunderskrives af medlemmer inden for en periode på tre måneder.

Skriftlig erklæring om indførelse af programmet "Skak i skolen" i Den Europæiske Unions uddannelsessystemer  
- P7_DCL(2011)0050 - Vedtaget  
Slavi BINEV , John ATTARD-MONTALTO , Nirj DEVA , Mario MAURO , Hannu TAKKULA  
Åbningsdato : 30-11-2011
Frist : 15-03-2012
Dato for vedtagelse : 15-03-2012
Vedtaget tekst (med listen over underskrivere) : P7_TA(2012)0097
Antal underskrifter : 415 - 15-03-2012

Erklæringer 

Erklæring om økonomisk interesse 

Erklæring om medlemmers deltagelse i begivenheder, som arrangeres af tredjemand