Sebastian Valentin BODU : 6. valgperiode 

Politiske grupper 

  • 10-12-2007 / 13-07-2009 : Gruppen for Det Europæiske Folkeparti (Kristelige Demokrater) og De Europæiske Demokrater - Medlem

Nationale partier 

  • 10-12-2007 / 07-04-2008 : Partidul Democrat (Rumænien)
  • 08-04-2008 / 13-07-2009 : Partidul Democrat-Liberal (Rumænien)

Medlemmer 

  • 13-12-2007 / 13-07-2009 : Økonomi- og Valutaudvalget
  • 18-12-2007 / 13-07-2009 : Delegationen for Forbindelserne med Canada

Stedfortræder 

  • 18-12-2007 / 13-07-2009 : Delegationen til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Tyrkiet
  • 17-01-2008 / 13-07-2009 : Udvalget om International Handel

all-activities 

Beslutningsforslag 
Medlemmerne kan indgive et individuelt beslutningsforslag om et emne, som falder ind under EU's virksomhedsområde. Beslutningsforslaget sendes til behandling i det ansvarlige udvalg. Forretningsordenens artikel 143

Forespørgsler 
Forespørgsel til mundtlig besvarelse med debat kan stilles af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer. Adressaterne er andre EU-institutioner. Formandskonferencen afgør om, og i hvilken rækkefølge, forespørgslerne skal opføres på det endelige forslag til dagsorden til et plenarmøde. Artikel 128

Skriftlige erklæringer (frem til den 16. januar 2017) 
* * Dette instrument blev ophævet den 16. januar 2017 * *. En skriftlig erklæring var et initiativ om et emne, der hørte under EU's kompetence. Det kunne medunderskrives af medlemmer inden for en periode på tre måneder.

Skriftlig erklæring om fjernelsen af hindringer for arbejdstagernes frie bevægelighed inden for EU's grænser  
- P6_DCL(2009)0011 - Bortfaldet  
Sebastian Valentin BODU , Marian-Jean MARINESCU  
Åbningsdato : 02-02-2009
Frist : 07-05-2009
Antal underskrifter : 65 - 08-05-2009

Deltagerliste 
Denne tilstedeværelsesliste er et uddrag af protokollerne fra plenarmøderne i den 6. valgperiode. De anførte oplysninger er kun til orientering og dækker medlemmernes mandatperiode i Europa-Parlamentet. Det er rådata, som ikke tager hensyn til begrundet fravær på grund af sygdom, barsels- eller fædreorlov, bemyndigede parlamentariske delegationers virksomhed osv.