Iuliu WINKLER : Hjem 

Næstformand 

Udvalget om International Handel 

Medlem 

Delegationen for Forbindelserne med Indien 

Stedfortræder 

Regionaludviklingsudvalget 
Delegationen for Forbindelserne med Folkerepublikken Kina 

Seneste aktiviteter 

Uddannelse i den digitale tidsalder: udfordringer, muligheder og erfaringer til brug i forbindelse med udformningen af EU-politikker (A8-0400/2018 - Yana Toom) RO  
 
Skriftlige stemmeforklaringer 
Oprettelse af et program for miljø- og klimaindsatsen (LIFE) (A8-0397/2018 - Gerben-Jan Gerbrandy) RO  
 
Skriftlige stemmeforklaringer 
Beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for under arbejdet at være udsat for kræftfremkaldende stoffer og mutagener (A8-0142/2018 - Claude Rolin) RO  
 
Skriftlige stemmeforklaringer 

Kontakt