Martin EHRENHAUSER : 7. valgperiode 

Politiske grupper 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Løsgængere

Nationale partier 

  • 14-07-2009 / 24-06-2013 : Liste "Dr. Martin - für Demokratie, Kontrolle, Gerechtigkeit" (Østrig)
  • 25-06-2013 / 30-06-2014 : - (Østrig)

Medlemmer 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Budgetkontroludvalget
  • 16-09-2009 / 12-02-2012 : Delegationen for Forbindelserne med Machrek-landene
  • 16-09-2009 / 14-02-2012 : Delegationen til Den Parlamentariske Forsamling for Middelhavsunionen
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Budgetkontroludvalget

Stedfortræder 

  • 21-07-2009 / 18-01-2012 : Underudvalget om Sikkerhed og Forsvar
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen for Forbindelserne med Iran
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Underudvalget om Sikkerhed og Forsvar

all-activities 

Bidrag til plenardebatter 
Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11

Ordfører for betænkning 
Der udpeges en ordfører i det ansvarlige parlamentsudvalg til at udarbejde en betænkning om forslag af lovgivningsmæssig eller budgetmæssig art eller andre spørgsmål. Ordførerne kan ved udarbejdelsen af deres betænkning rådføre sig med relevante eksperter og berørte parter. De har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlinger med skyggeordførerne. Betænkninger, der er vedtaget på udvalgsniveau, bliver herefter behandlet og sat under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 55

Forespørgsler 
Forespørgsel til mundtlig besvarelse med debat kan stilles af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer. Adressaterne er andre EU-institutioner. Formandskonferencen afgør om, og i hvilken rækkefølge, forespørgslerne skal opføres på det endelige forslag til dagsorden til et plenarmøde. Artikel 128

Skriftlige erklæringer (frem til den 16. januar 2017) 
* * Dette instrument blev ophævet den 16. januar 2017 * *. En skriftlig erklæring var et initiativ om et emne, der hørte under EU's kompetence. Det kunne medunderskrives af medlemmer inden for en periode på tre måneder.

Skriftlig erklæring om internationale konventioner om korruption og partifinansiering  
- P7_DCL(2011)0018 - Bortfaldet  
Martin EHRENHAUSER  
Åbningsdato : 09-05-2011
Frist : 15-09-2011
Antal underskrifter : 39 - 16-09-2011

Erklæringer 

Erklæring om økonomisk interesse