Iva ZANICCHI
 • Iva
  ZANICCHI
 • Italien
 • Fødselsdato: 18. januar 1940, Ligonchio (RE)

Politiske grupper

 • 16.05.2008 / 13.07.2009 : Gruppen for Det Europæiske Folkeparti (Kristelige Demokrater) og De Europæiske Demokrater - Medlem
 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater) - Medlem

Nationale partier

 • 16.05.2008 / 13.07.2009 : Forza Italia (Italien)
 • 14.07.2009 / 16.12.2013 : Il Popolo della Libertà (Italien)
 • 17.12.2013 / 30.06.2014 : Forza Italia (Italien)

Næstformand

 • 20.07.2009 / 18.01.2012 : Udviklingsudvalget
 • 23.01.2012 / 30.06.2014 : Udviklingsudvalget

Medlem

 • 18.06.2008 / 13.07.2009 : Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling
 • 04.09.2008 / 04.02.2009 : Det Midlertidige Udvalg om Klimaændringer
 • 16.07.2009 / 19.07.2009 : Udviklingsudvalget
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegationen til Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU
 • 19.01.2012 / 22.01.2012 : Udviklingsudvalget

Stedfortræder

 • 18.06.2008 / 13.07.2009 : Udviklingsudvalget
 • 18.06.2008 / 13.07.2009 : Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
 • 18.06.2008 / 13.07.2009 : Delegationen for Forbindelserne med De Forenede Stater
 • 16.07.2009 / 11.10.2009 : Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegationen for Forbindelserne med De Forenede Stater
 • 12.10.2009 / 18.01.2012 : Kultur- og Uddannelsesudvalget
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Kultur- og Uddannelsesudvalget
 • 01.10.2013 / 30.06.2014 : Regionaludviklingsudvalget

Virksomhed i Parlamentets plenarforsamling i 7. valgperiode

Indlæg på plenarmødet

514

Pakistans regionale rolle og politiske forbindelser med EU (A7-0117/2014 - Boris Zala)

12-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-12(9.1)

Europas gastronomiske arv (A7-0127/2014 - Santiago Fisas Ayxela)

12-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-12(9.4)

Gennemførelsen af det fælles europæiske luftrum (A7-0095/2014 - Marian-Jean Marinescu)

12-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-12(9.13)

Arbejdstagernes udøvelse af deres ret til fri bevægelighed (A7-0386/2013 - Edit Bauer)

12-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-12(9.17)

Copernicusprogrammet (A7-0027/2014 - Vittorio Prodi)

12-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-12(9.20)

En europæisk anklagemyndighed (A7-0141/2014 - Salvatore Iacolino)

12-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-12(9.27)

Stabiliserings- og associeringsaftalen (A7-0116/2014 - Iuliu Winkler)

11-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-11(10.9)

Ordfører for betænkning

1

Skyggeordfører for betænkning

4

BETÆNKNING om beskyttelse af børn i den digitale verden

CULT
24-10-2012 A7-0353/2012

BETÆNKNING om almen uddannelse, erhvervsuddannelse og Europa 2020

CULT
19-07-2012 A7-0247/2012

BETÆNKNING om EU-udviklingssamarbejde til støtte for målsætningen om global adgang til energi i 2030

DEVE
09-12-2011 A7-0442/2011

Ordfører for udtalelse

1

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af "ERASMUS FOR ALLE" - EU-programmet for almen uddannelse, erhvervsuddannelse, ungdom og idræt

DEVE
09-10-2012 DEVE_AD(2012)492937

Skyggeordfører for udtalelse

1

UDTALELSE om rapport om Unionsborgerskab 2010 – Afskaffelse af hindringerne for unionsborgeres rettigheder

CULT
24-01-2012 CULT_AD(2012)474001

Beslutningsforslag

2

Fælles beslutningsforslag om jordskælvet for nylig i Haiti

09-02-2010 RC-B7-0072/2010/Rev. 1

Beslutningsforslag om jordskælvet i Haiti

03-02-2010 B7-0072/2010

Skriftlige erklæringer

2

Skriftlig erklæring om øjeblikkelig indstilling af den tortur og mishandling, som mynder udsættes for i Europa

15-04-2013 P7_DCL(2013)0006 Bortfaldet

Detaljer

Michèle STRIFFLER , Louis MICHEL , Dan JØRGENSEN , Raül ROMEVA i RUEDA , Kartika Tamara LIOTARD , Santiago FISAS AYXELÀ , Sirpa PIETIKÄINEN , Cristian Dan PREDA , Iva ZANICCHI , Sonia ALFANO , Gianni VATTIMO , Andrea ZANONI

Åbningsdato : 15-04-2013
Frist : 15-07-2013
Antal underskrifter : 221 - 15-07-2013

Skriftlig erklæring om fremhævelse af den globale dimension af kampen imod seksuelt misbrug af børn på internettet

15-04-2013 P7_DCL(2013)0003 Bortfaldet

Detaljer

Emma McCLARKIN , Vicky FORD , Timothy KIRKHOPE , Mary HONEYBALL , Silvia COSTA , Richard HOWITT , Gay MITCHELL , Roberta ANGELILLI , Iva ZANICCHI , Maria Da Graça CARVALHO , Seán KELLY , Diane DODDS

Åbningsdato : 15-04-2013
Frist : 15-07-2013
Antal underskrifter : 132 - 15-07-2013

Forespørgsler

151

  Chinese tourism law

27-03-2014 E-003846/2014 Kommissionen

  Automatic retentions from foreign payments to Italy

18-02-2014 E-001845/2014 Kommissionen

  Urgent situation of drought in the Kwilu area of Angola

03-02-2014 E-001084/2014 Kommissionen

  VP/HR - Teenage mothers expelled from school in Tanzania

03-02-2014 E-001083/2014 Kommissionen

  Tragic situation of Syrian refugees in Jordan

03-02-2014 E-001082/2014 Kommissionen

  VP/HR - Appalling humanitarian situation in South Sudan

03-02-2014 E-001081/2014 Kommissionen

  Pollution alert in the Niger delta

03-02-2014 E-001080/2014 Kommissionen

  VP/HR - Disposal of Syrian chemical weapons

17-01-2014 E-000443/2014 Kommissionen

  Diminishing water resources in Europe

19-09-2013 E-010740/2013 Kommissionen

Virksomhed i Parlamentets plenarforsamling i 6. valgperiode

Indlæg på plenarmødet

1

Den sociale velfærdspakke (første del) (forhandling)

02-09-2008 P6_CRE(2008)09-02(4)

Skriftlige erklæringer

1

Skriftlig erklæring om muligheden for at give kæledyr til ældre og ensomme mennesker og om nødvendigheden af at forstærke kontrollen inden for de godkendte dyre

18-02-2009 P6_DCL(2009)0023 Bortfaldet

Detaljer

Iva ZANICCHI , Cristiana MUSCARDINI , Amalia SARTORI , Pia Elda LOCATELLI

Åbningsdato : 18-02-2009
Frist : 07-05-2009
Antal underskrifter : 45 - 08-05-2009

Erklæringer (7. valgperiode)

Erklæring om økonomisk interesse