Cecilia MALMSTRÖM : 6. valgperiode 

Politiske grupper 

 • 20-07-2004 / 05-10-2006 : Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa - Medlem af bestyrelsen

Nationale partier 

 • 20-07-2004 / 05-10-2006 : Folkpartiet liberalerna (Sverige)

Næstformand 

 • 20-09-2004 / 05-10-2006 : Delegationen til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Kroatien

Medlemmer 

 • 21-07-2004 / 05-10-2006 : Udenrigsudvalget
 • 21-07-2004 / 05-10-2006 : Underudvalg om Sikkerhed og Forsvar
 • 15-09-2004 / 19-09-2004 : Delegationen til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Kroatien
 • 19-01-2006 / 05-10-2006 : Det Midlertidige Udvalg om CIA's Påståede Brug af Europæiske Lande ved Transport og Ulovlig Tilbageholdelse af Fanger

Stedfortræder 

 • 22-07-2004 / 05-10-2006 : Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse
 • 30-07-2004 / 05-10-2006 : Underudvalg om Menneskerettigheder
 • 15-09-2004 / 05-10-2006 : Delegationen for Forbindelserne med Belarus
 • 15-09-2004 / 05-10-2006 : Delegationen til Den Parlamentariske Forsamling for Euro-Middelhavs-samarbejdet

all-activities 

Bidrag til plenardebatter 
Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11

Ordfører for betænkning 
Der udpeges en ordfører i det ansvarlige parlamentsudvalg til at udarbejde en betænkning om forslag af lovgivningsmæssig eller budgetmæssig art eller andre spørgsmål. Ordførerne kan ved udarbejdelsen af deres betænkning rådføre sig med relevante eksperter og berørte parter. De har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlinger med skyggeordførerne. Betænkninger, der er vedtaget på udvalgsniveau, bliver herefter behandlet og sat under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 55

Beslutningsforslag 
Medlemmerne kan indgive et individuelt beslutningsforslag om et emne, som falder ind under EU's virksomhedsområde. Beslutningsforslaget sendes til behandling i det ansvarlige udvalg. Forretningsordenens artikel 143

Forespørgsler 
Forespørgsel til mundtlig besvarelse med debat kan stilles af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer. Adressaterne er andre EU-institutioner. Formandskonferencen afgør om, og i hvilken rækkefølge, forespørgslerne skal opføres på det endelige forslag til dagsorden til et plenarmøde. Artikel 128

Skriftlige erklæringer (frem til den 16. januar 2017) 
* * Dette instrument blev ophævet den 16. januar 2017 * *. En skriftlig erklæring var et initiativ om et emne, der hørte under EU's kompetence. Det kunne medunderskrives af medlemmer inden for en periode på tre måneder.

Skriftlig erklæring om afholdelse af Det Europæiske Råds møder i Strasbourg  
- P6_DCL(2006)0033 - Bortfaldet  
Richard CORBETT , Alexander Nuno PICKART ALVARO , Christopher HEATON-HARRIS , Cecilia MALMSTRÖM , Cem ÖZDEMIR  
Åbningsdato : 26-04-2006
Frist : 26-07-2006
Antal underskrifter : 199 - 26-07-2006

Deltagerliste 
Denne tilstedeværelsesliste er et uddrag af protokollerne fra plenarmøderne i den 6. valgperiode. De anførte oplysninger er kun til orientering og dækker medlemmernes mandatperiode i Europa-Parlamentet. Det er rådata, som ikke tager hensyn til begrundet fravær på grund af sygdom, barsels- eller fædreorlov, bemyndigede parlamentariske delegationers virksomhed osv.