Angelika NIEBLER : 7. valgperiode 

Politiske grupper 

 • 14-07-2009 / 15-09-2009 : Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater) - Medlem
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater) - Medlem af bestyrelsen

Nationale partier 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. (Tyskland)

Formand 

 • 29-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen for Forbindelserne med Den Arabiske Halvø

Medlemmer 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Udvalget om Industri, Forskning og Energi
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling
 • 16-09-2009 / 28-09-2009 : Delegationen for Forbindelserne med Den Arabiske Halvø
 • 29-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationsformandskonferencen
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Udvalget om Industri, Forskning og Energi
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

Stedfortræder 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Retsudvalget
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen for Forbindelserne med Sydafrika
 • 17-06-2010 / 30-06-2011 : Det Særlige Udvalg om Politikudfordringer og Budgetmidler i en Bæredygtig Europæisk Union efter 2013
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Retsudvalget

all-activities 

Ordfører for betænkning 
Der udpeges en ordfører i det ansvarlige parlamentsudvalg til at udarbejde en betænkning om forslag af lovgivningsmæssig eller budgetmæssig art eller andre spørgsmål. Ordførerne kan ved udarbejdelsen af deres betænkning rådføre sig med relevante eksperter og berørte parter. De har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlinger med skyggeordførerne. Betænkninger, der er vedtaget på udvalgsniveau, bliver herefter behandlet og sat under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 55

Skyggeordfører for betænkning 
De politiske grupper udpeger for hver betænkning i det ansvarlige udvalg en skyggeordfører, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

Ordfører for udtalelse 
Udvalgene kan udarbejde en udtalelse til en betænkning fra det ansvarlige udvalg, og i denne udtalelse behandler de elementer, som er forbundet med deres udvalgs sagsområde. Ordførerne for sådanne udtalelser har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlingerne med skyggeordførerne for udtalelsen. Forretningsordenens artikel 56, artikel 57, bilag VI

UDTALELSE om fuldførelse af det digitale indre marked  
- JURI_AD(2012)491093 -  
-
JURI 
UDTALELSE om EU’s forbindelser med Golfstaternes Samarbejdsråd  
- ITRE_AD(2011)452560 -  
-
ITRE 
UDTALELSE om forslag til Rådets forordning (EU) om indførelse af et forstærket samarbejde om lovvalgsreglerne i forbindelse med skilsmisse og separation  
- FEMM_AD(2010)448858 -  
-
FEMM 

Skyggeordfører for udtalelse 
De politiske grupper udpeger en skyggeordfører for en udtalelse, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

UDTALELSE om EU-støtte til ICC: Håndtering af udfordringer og løsning af problemer  
- FEMM_AD(2011)469844 -  
-
FEMM 
UDTALELSE om grønbogen "Fra udfordringer til muligheder: mod en fælles strategisk ramme for EU-finansiering af forskning og innovation"  
- FEMM_AD(2011)465037 -  
-
FEMM 

Beslutningsforslag 
Medlemmerne kan indgive et individuelt beslutningsforslag om et emne, som falder ind under EU's virksomhedsområde. Beslutningsforslaget sendes til behandling i det ansvarlige udvalg. Forretningsordenens artikel 143

Forespørgsler 
Forespørgsel til mundtlig besvarelse med debat kan stilles af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer. Adressaterne er andre EU-institutioner. Formandskonferencen afgør om, og i hvilken rækkefølge, forespørgslerne skal opføres på det endelige forslag til dagsorden til et plenarmøde. Artikel 128

Erklæringer 

Erklæring om økonomisk interesse 

Kontakt