Harlem DÉSIR : 7. valgperiode 

Politiske grupper 

  • 14-07-2009 / 08-04-2014 : Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet - Medlem

Nationale partier 

  • 14-07-2009 / 08-04-2014 : Parti socialiste (Frankrig)

Medlemmer 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Udvalget om International Handel
  • 16-09-2009 / 08-04-2014 : Delegationen for Forbindelserne med Indien
  • 19-01-2012 / 08-04-2014 : Udvalget om International Handel

Stedfortræder 

  • 16-07-2009 / 26-01-2011 : Udviklingsudvalget
  • 16-09-2009 / 08-04-2014 : Delegationen for Forbindelserne med Japan
  • 07-09-2010 / 08-04-2014 : Delegationen til Det Parlamentariske Udvalg Cariforum-EU
  • 27-01-2011 / 18-01-2012 : Udenrigsudvalget
  • 19-01-2012 / 08-04-2014 : Udenrigsudvalget

all-activities 

Bidrag til plenardebatter 
Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11

Ordfører for betænkning 
Der udpeges en ordfører i det ansvarlige parlamentsudvalg til at udarbejde en betænkning om forslag af lovgivningsmæssig eller budgetmæssig art eller andre spørgsmål. Ordførerne kan ved udarbejdelsen af deres betænkning rådføre sig med relevante eksperter og berørte parter. De har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlinger med skyggeordførerne. Betænkninger, der er vedtaget på udvalgsniveau, bliver herefter behandlet og sat under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 55

Skyggeordfører for udtalelse 
De politiske grupper udpeger en skyggeordfører for en udtalelse, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

UDTALELSE om skat og udvikling - samarbejde med udviklingslandene om fremme af god forvaltningspraksis på skatteområdet  
- INTA_AD(2010)448810 -  
-
INTA 

Beslutningsforslag 
Medlemmerne kan indgive et individuelt beslutningsforslag om et emne, som falder ind under EU's virksomhedsområde. Beslutningsforslaget sendes til behandling i det ansvarlige udvalg. Forretningsordenens artikel 143

Forespørgsler 
Forespørgsel til mundtlig besvarelse med debat kan stilles af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer. Adressaterne er andre EU-institutioner. Formandskonferencen afgør om, og i hvilken rækkefølge, forespørgslerne skal opføres på det endelige forslag til dagsorden til et plenarmøde. Artikel 128

Skriftlige erklæringer (frem til den 16. januar 2017) 
* * Dette instrument blev ophævet den 16. januar 2017 * *. En skriftlig erklæring var et initiativ om et emne, der hørte under EU's kompetence. Det kunne medunderskrives af medlemmer inden for en periode på tre måneder.

Skriftlig erklæring om anerkendelse af Situation Testing, når den giver positive resultater, som juridisk bevis for racemæssig forskelsbehandling  
- P7_DCL(2011)0038 - Bortfaldet  
Harlem DÉSIR , Dennis de JONG , Corinne LEPAGE , Ulrike LUNACEK , Mariya GABRIEL  
Åbningsdato : 12-09-2011
Frist : 15-12-2011
Antal underskrifter : 104 - 15-12-2011

Erklæringer 

Erklæring om økonomisk interesse