François BAYROU : 5. valgperiode 

Politiske grupper 

  • 20-07-1999 / 16-06-2002 : Gruppen for Det Europæiske Folkeparti (Kristelige Demokrater) og De Europæiske Demokrater - Medlem

Nationale partier 

  • 20-07-1999 / 16-06-2002 : Union pour la démocratie française (Frankrig)

Medlemmer 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Udvalget om Konstitutionelle Anliggender
  • 17-01-2002 / 16-06-2002 : Udvalget om Konstitutionelle Anliggender

Stedfortræder 

  • 01-09-1999 / 14-01-2002 : Budgetudvalget
  • 17-01-2002 / 16-06-2002 : Budgetudvalget

all-activities 

Bidrag til plenardebatter 
Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11

Beslutningsforslag 
Medlemmerne kan indgive et individuelt beslutningsforslag om et emne, som falder ind under EU's virksomhedsområde. Beslutningsforslaget sendes til behandling i det ansvarlige udvalg. Forretningsordenens artikel 143

Forespørgsler 
Forespørgsel til mundtlig besvarelse med debat kan stilles af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer. Adressaterne er andre EU-institutioner. Formandskonferencen afgør om, og i hvilken rækkefølge, forespørgslerne skal opføres på det endelige forslag til dagsorden til et plenarmøde. Artikel 128

Skriftlige erklæringer (frem til den 16. januar 2017) 
* * Dette instrument blev ophævet den 16. januar 2017 * *. En skriftlig erklæring var et initiativ om et emne, der hørte under EU's kompetence. Det kunne medunderskrives af medlemmer inden for en periode på tre måneder.

Skriftlig erklæring om racisme, fremmedhad og antisemitisme  
- P5_DCL(2000)0019 - Bortfaldet  
Sir Graham WATSON , Daniel COHN-BENDIT , François BAYROU , John HUME , Íñigo MÉNDEZ DE VIGO  
Åbningsdato : 14-11-2000
Frist : 14-02-2001
Antal underskrifter : 211 - 14-02-2001