Raimon OBIOLS
 • Raimon
  OBIOLS
 • Spanien
 • Fødselsdato: 5. august 1940, Barcelona

Politiske grupper

 • 20.07.1999 / 19.07.2004 : De Europæiske Socialdemokraters Gruppe - Næstformand
 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : De Europæiske Socialdemokraters Gruppe - Medlem
 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet - Medlem

Nationale partier

 • 20.07.1999 / 19.07.2004 : Partido Socialista Obrero Español (Spanien)
 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Partit dels Socialistes de Catalunya (Spanien)
 • 14.07.2009 / 23.10.2012 : Partido Socialista Obrero Español (Spanien)
 • 24.10.2012 / 30.06.2014 : Partit dels Socialistes de Catalunya (Spanien)

Formand

 • 22.07.1999 / 14.01.2002 : Delegationen for Forbindelserne med Maghreb-landene og Den Arabiske Maghreb-Union
 • 07.02.2002 / 30.03.2004 : Delegationen for Forbindelserne med Landene i Mellemamerika og Mexico
 • 21.09.2004 / 13.03.2007 : Delegationen for Forbindelserne med Landene i Mellemamerika
 • 22.09.2004 / 13.07.2009 : Delegationsformandskonferencen
 • 14.03.2007 / 13.07.2009 : Delegationen for Forbindelserne med Landene i Mellemamerika

Næstformand

 • 09.03.2004 / 19.07.2004 : Europa Parlamentet
 • 09.03.2004 / 19.07.2004 : Europa-Parlamentets Præsidium

Medlem

 • 21.07.1999 / 14.01.2002 : Udvalget om Udenrigsanliggender, Menneskerettigheder, Fælles Sikkerhed og Forsvarspolitik
 • 22.07.1999 / 14.01.2002 : Delegationsformandskonferencen
 • 17.01.2002 / 19.07.2004 : Udvalget om Udenrigsanliggender, Menneskerettigheder, Fælles Sikkerhed og Forsvarspolitik
 • 07.02.2002 / 30.03.2004 : Delegationsformandskonferencen
 • 31.03.2004 / 19.07.2004 : Delegationen for Forbindelserne med Landene i Mellemamerika og Mexico
 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Udenrigsudvalget
 • 13.09.2004 / 14.01.2007 : Underudvalg om Menneskerettigheder
 • 15.09.2004 / 13.07.2009 : Delegationen til Den Parlamentariske Forsamling for Euro-Middelhavs-samarbejdet
 • 15.09.2004 / 20.09.2004 : Delegationen for Forbindelserne med Landene i Mellemamerika
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Underudvalg om Menneskerettigheder
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Udenrigsudvalget
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Udenrigsudvalget
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Underudvalg om Menneskerettigheder
 • 23.05.2007 / 13.07.2009 : Delegation til Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Udenrigsudvalget
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Underudvalget om Menneskerettigheder
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegationen til Den Parlamentariske Forsamling for Middelhavsunionen
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegationen for Forbindelserne med Machrek-landene
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Udenrigsudvalget
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Underudvalget om Menneskerettigheder

Stedfortræder

 • 22.07.1999 / 14.01.2002 : Udvalget om Kultur, Ungdom, Uddannelse, Medier og Sport
 • 17.01.2002 / 19.07.2004 : Udvalget om Kultur, Ungdom, Uddannelse, Medier og Sport
 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Udvalget om Konstitutionelle Anliggender
 • 15.09.2004 / 13.03.2007 : Delegationen for Forbindelserne med Maghreb-landene og Den Arabiske Maghreb-Union (inkl. Libyen)
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Udvalget om Konstitutionelle Anliggender
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Kultur- og Uddannelsesudvalget
 • 14.03.2007 / 13.07.2009 : Delegationen for Forbindelserne med Maghreb-landene og Den Arabiske Maghreb-Union (herunder Libyen)
 • 16.07.2009 / 04.07.2011 : Regionaludviklingsudvalget
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegationen for Forbindelserne med Landene i Mercosur
 • 05.07.2011 / 18.01.2012 : Transport- og Turismeudvalget
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Kultur- og Uddannelsesudvalget

Virksomhed i Parlamentets plenarforsamling i 7. valgperiode

Indlæg på plenarmødet

23

Statusrapport 2013 for Tyrkiet (forhandling)

11-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-11(16)

Udryddelsestruede europæiske sprog og sproglig mangfoldighed (A7-0239/2013 - François Alfonsi)

11-09-2013 P7_CRE-REV(2013)09-11(6.1)

Gennemførelse af EU-strategien for unge 2010-2012 (A7-0238/2013 - Georgios Papanikolaou)

11-09-2013 P7_CRE-REV(2013)09-11(6.16)

Situationen i Tyrkiet (forhandling)

12-06-2013 P7_CRE-REV(2013)06-12(15)

Statusrapport 2012 for Tyrkiet (forhandling)

17-04-2013 P7_CRE-REV(2013)04-17(13)

Skyggeordfører for betænkning

1

BETÆNKNING om revisionen af EU's menneskerettighedsstrategi

AFET
19-11-2012 A7-0378/2012

Beslutningsforslag

54

Fælles beslutningsforslag om EU's prioriteter for den 25. samling i FN's Menneskerettighedsråd

10-03-2014 RC-B7-0234/2014

Forslag til beslutning om EU's prioriteter for den 25. samling i FN's Menneskerettighedsråd

05-03-2014 B7-0237/2014

Fælles beslutningsforslag om situationen i Egypten

05-02-2014 RC-B7-0145/2014

Fælles beslutningsforslag om situationen i Syrien

05-02-2014 RC-B7-0141/2014

Forslag til beslutning om situationen i Egypten

04-02-2014 B7-0147/2014

Forslag til beslutning om situationen i Syrien

04-02-2014 B7-0143/2014

Fælles beslutningsforslag om situationen i Syrien

11-09-2013 RC-B7-0413/2013/Rev. 1

Fælles beslutningsforslag om situationen i Egypten

11-09-2013 RC-B7-0411/2013

Forslag til beslutning om situationen i Syrien

10-09-2013 B7-0428/2013

Forslag til beslutning om situationen i Egypten

10-09-2013 B7-0412/2013

Skriftlige erklæringer

1

Skriftlig erklæring om fremme af social integration og bekæmpelse af alle former for forskelsbehandling på arbejdsmarkedet

16-01-2014 P7_DCL(2014)0009 Bortfaldet

Detaljer

Salvador SEDÓ i ALABART , Antonio CANCIAN , Amelia ANDERSDOTTER , Thomas MANN , Phil BENNION , Michael CASHMAN , Ismail ERTUG , Raimon OBIOLS , Jacek PROTASIEWICZ , Marta ANDREASEN , Davor Ivo STIER

Åbningsdato : 16-01-2014
Frist : 16-04-2014
Antal underskrifter : 75 - 17-04-2014

Forespørgsler

56

  Case of Onur Yaser Can

17-04-2014 E-005158/2014 Kommissionen

Gennemførelse af Unionens strategi for Donauområdet

06-03-2014 O-000046/2014 Kommissionen

  Water Framework Directive - Hydrological Plan for the Ebro river basin

05-03-2014 E-002572/2014 Kommissionen

  Report of the Commission on Framework Decision 2008/913/JAI

12-02-2014 E-001465/2014 Kommissionen

  The closure of Catalunya Ràdio and Catalunya Informaciò in Valencia

24-01-2014 E-000707/2014 Kommissionen

Virksomhed i Parlamentets plenarforsamling i 6. valgperiode

Indlæg på plenarmødet

13

Menneskerettighederne i verden 2008 og EU's menneskerettighedspolitik (forhandling)

06-05-2009 P6_CRE(2009)05-06(11)

Menneskerettighederne i verden 2008 og EU's menneskerettighedspolitik (forhandling) (2)

06-05-2009 P6_CRE(2009)05-06(11)

Situationen i Georgien (forhandling)

01-09-2008 P6_CRE(2008)09-01(20)

Den Europæiske Unions årsberetning om menneskerettigheder (forhandling)

11-12-2007 P6_CRE(2007)12-11(15)

EU's naboskabspolitik - Situationen i Georgien (forhandling)

14-11-2007 P6_CRE(2007)11-14(10)

FN's Menneskerettighedsråd (forhandling)

06-06-2007 P6_CRE(2007)06-06(14)

Ordfører for betænkning

2

BETÆNKNING om årsberetningen om menneskerettighederne i verden 2008 og EU's menneskerettighedspolitik

AFET
14-04-2009 A6-0264/2009

BETÆNKNING om styrkelse af den europæiske naboskabspolitik

AFET
26-10-2007 A6-0414/2007

Beslutningsforslag

23

  PROPUESTA DE RESOLUCIÓN sobre la situación en Nicaragua

16-12-2008 B6-0631/2008

NB: Dette beslutningsforslag findes kun på originalsproget

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG om Somalia

19-11-2008 RC-B6-0596/2008

  MOTION FOR A RESOLUTION on Somalia

18-11-2008 B6-0598/2008

NB: Dette beslutningsforslag findes kun på originalsproget

FORSLAG TIL BESLUTNING om det 5. EU-LAC-topmøde i Lima

22-04-2008 RC-B6-0147/2008

FORSLAG TIL BESLUTNING om det 5. EU-LAC-topmøde i Lima

16-04-2008 B6-0148/2008

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG om den syvende samling i FN's Menneskerettighedsråd (UNHRC)

19-02-2008 RC-B6-0092/2008

FORSLAG TIL BESLUTNING om den syvende samling i FN's Menneskerettighedsråd (UNHRC)

18-02-2008 B6-0101/2008

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG om et universelt moratorium for dødsstraf

26-09-2007 RC-B6-0357/2007

Forespørgsler

6

Topmøde mellem EU og Latinamerika og Caribien (Lima, den 16. og 17. maj 2008)

28-01-2008 O-0011/2008 Kommissionen

Topmøde mellem EU og Latinamerika og Caribien (Lima, den 16. og 17. maj 2008)

28-01-2008 O-0010/2008 Rådet

Grænseoverskridende problemer for forbrugerne

16-03-2007 E-1605/2007 Kommissionen

Fordømmelse af Franco-styret 70 år efter det af Franco ledede statskup

06-06-2006 O-0059/2006 Kommissionen

Fordømmelse af Franco-styret 70 år efter det af Franco ledede statskup

06-06-2006 O-0058/2006 Rådet

Fremtiden for fodtøjsbranchen i EU

28-10-2005 O-0103/2005 Kommissionen

Virksomhed i Parlamentets plenarforsamling i 5. valgperiode

Indlæg på plenarmødet

42

Ændring af dagsordenen

21-04-2004 P5_CRE(2004)04-21(16)

Jernbaner i EU

21-04-2004 P5_CRE(2004)04-21(17)

Meddelelse fra formandskabet

01-04-2004 P5_CRE(2004)04-01(1)

Meddelelse fra formandskabet (2)

01-04-2004 P5_CRE(2004)04-01(1)

Tyrkiets fremskridt mod tiltrædelse

01-04-2004 P5_CRE(2004)04-01(2)

Aftale om politisk dialog og samarbejde EF/Centralamerika og Det Andinske Fællesskab

30-03-2004 P5_CRE(2004)03-30(1)

Miljø og sundhed

30-03-2004 P5_CRE(2004)03-30(10)

Miljø og sundhed (2)

30-03-2004 P5_CRE(2004)03-30(10)

Miljø (Århus-konventionen)

30-03-2004 P5_CRE(2004)03-30(11)

Miljø (Århus-konventionen) (2)

30-03-2004 P5_CRE(2004)03-30(11)

Ordfører for betænkning

2

Beslutningsforslag

22

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG om menneskerettighederne i Cuba

09-04-2003 RC-B5-0209/2003

  Propuesta de resolución (art. 50) Sobre Cuba

07-04-2003 B5-0213/2003

NB: Dette beslutningsforslag findes kun på originalsproget

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG om Ækvatorialguinea

15-01-2003 RC-B5-0038/2003

  Proposition de résolution (art. 50) Sur l'élection présidentielle et le non respect des droits humains en Guinée équatoriale

13-01-2003 B5-0038/2003

NB: Dette beslutningsforslag findes kun på originalsproget

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG om resultaterne af det andet topmøde EU/Latinamerika

28-05-2002 RC-B5-0318/2002

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG om mødet mellem Euro-Middelhavsområdets udenrigsministre i Valencia

13-05-2002 RC-B5-0263/2002

Forespørgsler

29

Telefonaflytninger i Rådet

01-04-2003 E-1177/2003 Rådet

Jordskredsfare på højhastighedsjernbanelinjen Madrid-Barcelona

24-03-2003 E-0918/2003 Kommissionen

Sikkerheden på AVE-strækningen Madrid-Lleida

18-03-2003 E-0838/2003 Kommissionen

Virksomhedsflytninger til Central- og Østeuropa

23-01-2003 E-0078/2003 Kommissionen

Flytning af virksomheder til Central- og Østeuropa

04-11-2002 H-0751/2002 Kommissionen

Alvorlig fødevarekrise i flygtningelejrene i Tindouf-området

12-09-2002 H-0645/2002 Kommissionen

Oppositionsmedlemmers død i Ækvatorialguinea

10-07-2002 H-0560/2002 Rådet

Anholdelse af oppositionsledere i Ækvatorialguinea

23-05-2002 H-0407/2002 Rådet

Gylleforurening i Catalonien

30-04-2002 E-1239/2002 Kommissionen

Erklæringer (7. valgperiode)