Pere ESTEVE : 5. valgperiode 

Politiske grupper 

  • 20-07-1999 / 16-10-2002 : Det Europæiske Liberale og Demokratiske Partis Gruppe - Medlem

Nationale partier 

  • 20-07-1999 / 16-10-2002 : Convergència Democràtica Catalunya (Spanien)

Medlemmer 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Udvalget om Udenrigsanliggender, Menneskerettigheder, Fælles Sikkerhed og Forsvarspolitik
  • 29-09-1999 / 14-01-2002 : Delegationen til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Bulgarien
  • 17-01-2002 / 16-10-2002 : Udvalget om Udenrigsanliggender, Menneskerettigheder, Fælles Sikkerhed og Forsvarspolitik
  • 07-02-2002 / 16-10-2002 : Delegationen til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Bulgarien

Stedfortræder 

  • 21-07-1999 / 14-01-2001 : Udvalget om Borgernes Friheder og Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
  • 17-01-2002 / 16-10-2002 : Udvalget om Konstitutionelle Anliggender

all-activities 

Bidrag til plenardebatter 
Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11

Ordfører for betænkning 
Der udpeges en ordfører i det ansvarlige parlamentsudvalg til at udarbejde en betænkning om forslag af lovgivningsmæssig eller budgetmæssig art eller andre spørgsmål. Ordførerne kan ved udarbejdelsen af deres betænkning rådføre sig med relevante eksperter og berørte parter. De har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlinger med skyggeordførerne. Betænkninger, der er vedtaget på udvalgsniveau, bliver herefter behandlet og sat under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 55

REPORT on the Commission communication to the Council and the European Parliament to prepare the meeting of Euro-Mediterranean Foreign Ministers, Valencia, 22-23 April 2002 (SEC(2002) 159 - C5 0128/2002- 2002/2057(COS)) EN  
- A5-0087/2002 -  
-
AFET 

Forespørgsler 
Forespørgsel til mundtlig besvarelse med debat kan stilles af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer. Adressaterne er andre EU-institutioner. Formandskonferencen afgør om, og i hvilken rækkefølge, forespørgslerne skal opføres på det endelige forslag til dagsorden til et plenarmøde. Artikel 128