Paul Marie COÛTEAUX : 6. valgperiode 

Politiske grupper 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Gruppen for Selvstændighed/Demokrati - Medlem af bestyrelsen

Nationale partier 

 • 20-07-2004 / 04-10-2005 : Mouvement pour la France (Frankrig)
 • 05-10-2005 / 13-07-2009 : Mouvement pour la France - Rassemblement pour l’Indépendance et la Souveraineté de la France (Frankrig)

Medlemmer 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Udenrigsudvalget
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegationen for Forbindelserne med Maghreb-landene og Den Arabiske Maghreb-Union (inkl. Libyen)
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegationen til Den Parlamentariske Forsamling for Euro-Middelhavs-samarbejdet
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Udenrigsudvalget
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Udenrigsudvalget
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegationen for Forbindelserne med Maghreb-landene og Den Arabiske Maghreb-Union (herunder Libyen)

Stedfortræder 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Udviklingsudvalget
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Udviklingsudvalget
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Udviklingsudvalget
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Underudvalg om Sikkerhed og Forsvar

all-activities 

Beslutningsforslag 
Medlemmerne kan indgive et individuelt beslutningsforslag om et emne, som falder ind under EU's virksomhedsområde. Beslutningsforslaget sendes til behandling i det ansvarlige udvalg. Forretningsordenens artikel 143

Forespørgsler 
Forespørgsel til mundtlig besvarelse med debat kan stilles af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer. Adressaterne er andre EU-institutioner. Formandskonferencen afgør om, og i hvilken rækkefølge, forespørgslerne skal opføres på det endelige forslag til dagsorden til et plenarmøde. Artikel 128

Skriftlige erklæringer (frem til den 16. januar 2017) 
* * Dette instrument blev ophævet den 16. januar 2017 * *. En skriftlig erklæring var et initiativ om et emne, der hørte under EU's kompetence. Det kunne medunderskrives af medlemmer inden for en periode på tre måneder.

Skriftlig erklæring om anerkendelse af det armenske folkedrab som en betingelse for indledning af forhandlinger med Tyrkiet  
- P6_DCL(2004)0046 - Bortfaldet  
Paul Marie COÛTEAUX  
Åbningsdato : 10-11-2004
Frist : 10-02-2005
Antal underskrifter : 32 - 10-02-2005

Deltagerliste 
Denne tilstedeværelsesliste er et uddrag af protokollerne fra plenarmøderne i den 6. valgperiode. De anførte oplysninger er kun til orientering og dækker medlemmernes mandatperiode i Europa-Parlamentet. Det er rådata, som ikke tager hensyn til begrundet fravær på grund af sygdom, barsels- eller fædreorlov, bemyndigede parlamentariske delegationers virksomhed osv.