Danielle AUROI : 5. valgperiode 

Politiske grupper 

 • 20-07-1999 / 07-01-2002 : Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance - Næstformand
 • 08-01-2002 / 19-07-2004 : Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance - Medlem

Nationale partier 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Les Verts-Europe-Ecologie (Frankrig)

Næstformand 

 • 07-02-2002 / 23-10-2002 : Delegationen for Forbindelserne med Det Palæstinensiske Lovgivende Råd

Medlemmer 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter
 • 28-09-1999 / 14-01-2002 : Delegationen til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Den Tjekkiske Republik
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter
 • 24-10-2002 / 19-07-2004 : Delegationen for Forbindelserne med Machrek-landene og Golfstaterne

Stedfortræder 

 • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Udvalget om Udenrigsanliggender, Menneskerettigheder, Fælles Sikkerhed og Forsvarspolitik
 • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder

all-activities 

Bidrag til plenardebatter 
Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11

Ordfører for betænkning 
Der udpeges en ordfører i det ansvarlige parlamentsudvalg til at udarbejde en betænkning om forslag af lovgivningsmæssig eller budgetmæssig art eller andre spørgsmål. Ordførerne kan ved udarbejdelsen af deres betænkning rådføre sig med relevante eksperter og berørte parter. De har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlinger med skyggeordførerne. Betænkninger, der er vedtaget på udvalgsniveau, bliver herefter behandlet og sat under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 55

Betænkning om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EØF) nr. 2092/91 om økologisk produktionsmetode for landbrugsprodukter og om angivelse heraf på landbrugsprodukter og levnedsmidler - Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter  
- A5-0392/2003 -  
-
AGRI 

Beslutningsforslag 
Medlemmerne kan indgive et individuelt beslutningsforslag om et emne, som falder ind under EU's virksomhedsområde. Beslutningsforslaget sendes til behandling i det ansvarlige udvalg. Forretningsordenens artikel 143

Forespørgsler 
Forespørgsel til mundtlig besvarelse med debat kan stilles af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer. Adressaterne er andre EU-institutioner. Formandskonferencen afgør om, og i hvilken rækkefølge, forespørgslerne skal opføres på det endelige forslag til dagsorden til et plenarmøde. Artikel 128