Alima BOUMEDIENE-THIERY : 5. valgperiode 

Politiske grupper 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance - Medlem

Nationale partier 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Les Verts-Europe-Ecologie (Frankrig)

Næstformand 

 • 21-11-2002 / 19-07-2004 : Delegationen for Forbindelserne med Det Palæstinensiske Lovgivende Råd

Medlemmer 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Udvalget om Borgernes Friheder og Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
 • 28-09-1999 / 14-01-2002 : Delegationen for Forbindelserne med Machrek-landene og Golfstaterne
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Udvalget om Borgernes Friheder og Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
 • 07-02-2002 / 23-10-2002 : Delegationen for Forbindelserne med Machrek-landene og Golfstaterne
 • 24-10-2002 / 20-11-2002 : Delegationen for Forbindelserne med Det Palæstinensiske Lovgivende Råd

Stedfortræder 

 • 22-07-1999 / 17-01-2001 : Udvalget om Udvikling og Samarbejde
 • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Udvalget for Andragender
 • 06-07-2000 / 05-09-2001 : Midlertidigt Udvalg om Echelon-aflytningssystemet

all-activities 

Bidrag til plenardebatter 
Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11

Ordfører for betænkning 
Der udpeges en ordfører i det ansvarlige parlamentsudvalg til at udarbejde en betænkning om forslag af lovgivningsmæssig eller budgetmæssig art eller andre spørgsmål. Ordførerne kan ved udarbejdelsen af deres betænkning rådføre sig med relevante eksperter og berørte parter. De har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlinger med skyggeordførerne. Betænkninger, der er vedtaget på udvalgsniveau, bliver herefter behandlet og sat under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 55

Betænkning om beretning fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet om gennemførelsen af direktiv 90/364, 90/365 og 93/96 (opholdsret) og om meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om særlige foranstaltninger med hensyn til unionsborgeres rejse og ophold, som er begrundet i hensynet til den offentlige orden, sikkerhed eller sundhed (KOM(1999) 127, KOM(1999) 372 -C5-0177/1999, C5-0178/1999-992157(COS)) - Udvalget om Borgernes Frihedsrettigheder, Retsvæsen og Indre Anliggender  
- A5-0207/2000 -  
-
LIBE 

Beslutningsforslag 
Medlemmerne kan indgive et individuelt beslutningsforslag om et emne, som falder ind under EU's virksomhedsområde. Beslutningsforslaget sendes til behandling i det ansvarlige udvalg. Forretningsordenens artikel 143

Forespørgsler 
Forespørgsel til mundtlig besvarelse med debat kan stilles af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer. Adressaterne er andre EU-institutioner. Formandskonferencen afgør om, og i hvilken rækkefølge, forespørgslerne skal opføres på det endelige forslag til dagsorden til et plenarmøde. Artikel 128

Skriftlige erklæringer (frem til den 16. januar 2017) 
* * Dette instrument blev ophævet den 16. januar 2017 * *. En skriftlig erklæring var et initiativ om et emne, der hørte under EU's kompetence. Det kunne medunderskrives af medlemmer inden for en periode på tre måneder.

Skriftlig erklæring om massakren på civile sikher i Punjab og Indien i 1984  
- P5_DCL(2004)0032 - Bortfaldet  
Jean LAMBERT , Caroline LUCAS , Matti WUORI , Alima BOUMEDIENE-THIERY  
Åbningsdato : 19-04-2004
Frist : 06-05-2004
Antal underskrifter : 30 - 06-05-2004
Skriftlig erklæring om religionsrettigheder og religionsfrihed i Frankrig og i Den Europæiske Union  
- P5_DCL(2004)0014 - Bortfaldet  
Robert EVANS , Alima BOUMEDIENE-THIERY , Neena GILL , Olle SCHMIDT  
Åbningsdato : 20-02-2004
Frist : 06-05-2004
Antal underskrifter : 50 - 06-05-2004