Raffaele COSTA : 5. valgperiode 

Politiske grupper 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Gruppen for Det Europæiske Folkeparti (Kristelige Demokrater) og De Europæiske Demokrater - Medlem

Nationale partier 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Forza Italia (Italien)

Medlemmer 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Budgetkontroludvalget
  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Udvalget for Andragender
  • 06-10-1999 / 14-01-2002 : Delegationen for Forbindelserne med Landene i Sydamerika og MERCOSUR
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik
  • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegationen til De Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Armenien, EU-Aserbajdsjan og EU-Georgien

Stedfortræder 

  • 21-07-1999 / 07-10-1999 : Udvalget om Borgernes Friheder og Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
  • 07-10-1999 / 14-01-2002 : Budgetudvalget
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Budgetudvalget

all-activities 

Bidrag til plenardebatter 
Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11

Beslutningsforslag 
Medlemmerne kan indgive et individuelt beslutningsforslag om et emne, som falder ind under EU's virksomhedsområde. Beslutningsforslaget sendes til behandling i det ansvarlige udvalg. Forretningsordenens artikel 143

Forespørgsler 
Forespørgsel til mundtlig besvarelse med debat kan stilles af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer. Adressaterne er andre EU-institutioner. Formandskonferencen afgør om, og i hvilken rækkefølge, forespørgslerne skal opføres på det endelige forslag til dagsorden til et plenarmøde. Artikel 128