Armando COSSUTTA : 5. valgperiode 

Politiske grupper 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Den Europæiske Venstrefløjs Fællesgruppe/Nordisk Grønne Venstre - Medlem

Nationale partier 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Partito dei Comunisti Italiani (Italien)

Medlemmer 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Udvalget om Konstitutionelle Anliggender
  • 29-09-1999 / 14-01-2002 : Delegationen til Det Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Rusland
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Udvalget om Konstitutionelle Anliggender
  • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegationen for Forbindelserne med Australien og New Zealand

Stedfortræder 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Udvalget om Udenrigsanliggender, Menneskerettigheder, Fælles Sikkerhed og Forsvarspolitik
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked

all-activities 

Bidrag til plenardebatter 
Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11

Beslutningsforslag 
Medlemmerne kan indgive et individuelt beslutningsforslag om et emne, som falder ind under EU's virksomhedsområde. Beslutningsforslaget sendes til behandling i det ansvarlige udvalg. Forretningsordenens artikel 143

Forespørgsler 
Forespørgsel til mundtlig besvarelse med debat kan stilles af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer. Adressaterne er andre EU-institutioner. Formandskonferencen afgør om, og i hvilken rækkefølge, forespørgslerne skal opføres på det endelige forslag til dagsorden til et plenarmøde. Artikel 128

Skriftlige erklæringer (frem til den 16. januar 2017) 
* * Dette instrument blev ophævet den 16. januar 2017 * *. En skriftlig erklæring var et initiativ om et emne, der hørte under EU's kompetence. Det kunne medunderskrives af medlemmer inden for en periode på tre måneder.

Skriftlig erklæring om anerkendelse af retten til at modsætte sig dyreforsøg i EU  
- P5_DCL(2002)0006 - Bortfaldet  
Armando COSSUTTA , Cristiana MUSCARDINI , Stefano ZAPPALA' , Enrico FERRI , Gianni VATTIMO  
Åbningsdato : 17-04-2002
Frist : 17-07-2002
Antal underskrifter : 67 - 17-07-2002
Skriftlig erklæring om den italienske regerings nedkæmpning af demonstrationerne mod G8-topmødet i Genova  
- P5_DCL(2001)0011 - Bortfaldet  
Armando COSSUTTA , Gianni VATTIMO , Sylvia-Yvonne KAUFMANN , Marianne ERIKSSON  
Åbningsdato : 11-09-2001
Frist : 11-12-2001
Antal underskrifter : 24 - 11-12-2001
Skriftlig erklæring om den bebudede lukning af Goodyears anlæg i Italien  
- P5_DCL(2000)0002 - Bortfaldet  
Armando COSSUTTA , Lucio MANISCO  
Åbningsdato : 21-02-2000
Frist : 21-05-2000
Antal underskrifter : 26 - 21-05-2000