Gianni PITTELLA : 8. valgperiode 

Politiske grupper 

  • 01-07-2014 / 19-03-2018 : Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet - Formand
  • 20-03-2018 / 22-03-2018 : Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet - Medlem

Nationale partier 

  • 01-07-2014 / 22-03-2018 : Partito Democratico (Italien)

Medlemmer 

  • 01-07-2014 / 19-03-2018 : Formandskonferencen
  • 14-07-2014 / 22-03-2018 : Delegationen til Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling

Stedfortræder 

  • 08-07-2014 / 24-11-2015 : Fiskeriudvalget
  • 11-09-2014 / 22-03-2018 : Delegationen for Forbindelserne med Landene i Det Andinske Fællesskab
  • 25-11-2015 / 18-01-2017 : Budgetudvalget

Vigtigste parlamentariske aktiviteter 

Bidrag til plenardebatter 
Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11

Beslutningsforslag 
Beslutningsforslag om aktuelle emner indgives på anmodning af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af medlemmerne og sættes under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144

Mundtlige forespørgsler 
Et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer kan stille forespørgsler til mundtlig besvarelse med forhandling til Europa-Kommissionen, Rådet eller næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant. Forretningsordenens artikel 136

Andre parlamentariske aktiviteter 

Skriftlige erklæringer (frem til den 16. januar 2017) 
* * Dette instrument blev ophævet den 16. januar 2017 * *. En skriftlig erklæring var et initiativ om et emne, der hørte under EU's kompetence. Det kunne medunderskrives af medlemmer inden for en periode på tre måneder.

Skriftlig erklæring om kroniske ikke-kræftrelaterede smerter hos mennesker over 65  
- P8_DCL(2016)0065 - Bortfaldet  
Giovanni LA VIA , Elisabetta GARDINI , Françoise GROSSETÊTE , Gianni PITTELLA , Cristian-Silviu BUŞOI , Alessandra MUSSOLINI , Ian DUNCAN , Francisco de Paula GAMBUS MILLET , Santiago FISAS AYXELÀ , Remo SERNAGIOTTO , Mercedes BRESSO , Pavel POC  
Åbningsdato : 12-09-2016
Frist : 12-12-2016
Antal underskrifter : 136 - 13-12-2016

Erklæringer 

Erklæring om økonomisk interesse 

Erklæring om medlemmers deltagelse i begivenheder, som arrangeres af tredjemand