Gianni PITTELLA

Indlæg på plenarmødet

145

Situationen for retsstaten og demokratiet i Polen (forhandling)

15-11-2017 P8_CRE-REV(2017)11-15(7)

Situationen for retsstaten og demokratiet i Polen (forhandling) (2)

15-11-2017 P8_CRE-REV(2017)11-15(7)

Paradis-papirerne (forhandling)

14-11-2017 P8_CRE-REV(2017)11-14(2)

Beskyttelse af journalister og mediefriheden i Malta: sagen Daphne Caruana Galizia (forhandling)

24-10-2017 P8_CRE-REV(2017)10-24(16)

Forberedelse af Det Europæiske Råds møde den 19.-20. oktober 2017 (forhandling)

04-10-2017 P8_CRE-REV(2017)10-04(7)

Status over forhandlingerne med Det Forenede Kongerige (forhandling)

03-10-2017 P8_CRE-REV(2017)10-03(3)

Institutionelt beslutningsforslag

34

Forslag til beslutning om status i forhandlingerne med Det Forenede Kongerige

11-12-2017 B8-0677/2017

Fælles beslutningsforslag om bekæmpelse af seksuel chikane og seksuelle overgreb i EU

25-10-2017 RC-B8-0576/2017

Forslag til beslutning om status i forhandlingerne med Det Forenede Kongerige

28-09-2017 B8-0538/2017

Fælles beslutningsforslag om situationen i Italien efter jordskælvene

28-11-2016 RC-B8-1285/2016

Forslag til beslutning om situationen i Italien efter jordskælvene

23-11-2016 B8-1288/2016

Fælles beslutningsforslag on EU-Turkey relations

23-11-2016 RC-B8-1276/2016

Forslag til beslutning om forbindelserne mellem EU og Tyrkiet

22-11-2016 B8-1283/2016

Skriftlige erklæringer

1

Skriftlig erklæring om kroniske ikke-kræftrelaterede smerter hos mennesker over 65

12-09-2016 P8_DCL(2016)0065 Bortfaldet

Detaljer

Giovanni LA VIA , Elisabetta GARDINI , Françoise GROSSETÊTE , Gianni PITTELLA , Cristian-Silviu BUŞOI , Alessandra MUSSOLINI , Ian DUNCAN , Francesc GAMBÚS , Santiago FISAS AYXELÀ , Remo SERNAGIOTTO , Mercedes BRESSO , Pavel POC

Åbningsdato : 12-09-2016
Frist : 12-12-2016
Antal underskrifter : 136 - 13-12-2016

Mundtlige forespørgsler

3

EU's politikker og foranstaltninger til at beskytte børn i forbindelse med migration

17-10-2016 O-000126/2016 Kommissionen

Foranstaltninger til forbedring af jernbanesikkerheden i Europa

21-12-2015 O-000161/2015 Kommissionen

Stålindustriens konkurrenceevne i Den Europæiske Union

20-11-2014 O-000088/2014 Kommissionen