• Ole   ANDREASEN  

Ole ANDREASEN : Beslutningsforslag - 5. valgperiode 

Medlemmerne kan indgive et individuelt beslutningsforslag om et emne, som falder ind under EU's virksomhedsområde. Beslutningsforslaget sendes til behandling i det ansvarlige udvalg. Forretningsordenens artikel 143

MOTION FOR A RESOLUTION on the observer status of Taiwan in the 56th WHA EN  
- B5-0240/2003  
MOTION FOR A RESOLUTION on the famine in North Korea EN  
- B5-0043/2003