Ole ANDREASEN : 5. valgperiode 

Politiske grupper 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Det Europæiske Liberale og Demokratiske Partis Gruppe - Medlem

Nationale partier 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Venstre (Danmark)

Medlemmer 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Udvalget om Kultur, Ungdom, Uddannelse, Medier og Sport
  • 29-09-1999 / 14-01-2002 : Delegationen for Forbindelserne med Sydafrika
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Udvalget om Udenrigsanliggender, Menneskerettigheder, Fælles Sikkerhed og Forsvarspolitik
  • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegationen for Forbindelserne med Sydafrika

Stedfortræder 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Udvalget om Udenrigsanliggender, Menneskerettigheder, Fælles Sikkerhed og Forsvarspolitik
  • 06-07-2000 / 05-09-2001 : Midlertidigt Udvalg om Echelon-aflytningssystemet
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Udvalget om Kultur, Ungdom, Uddannelse, Medier og Sport

all-activities 

Bidrag til plenardebatter 
Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11

Ordfører for betænkning 
Der udpeges en ordfører i det ansvarlige parlamentsudvalg til at udarbejde en betænkning om forslag af lovgivningsmæssig eller budgetmæssig art eller andre spørgsmål. Ordførerne kan ved udarbejdelsen af deres betænkning rådføre sig med relevante eksperter og berørte parter. De har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlinger med skyggeordførerne. Betænkninger, der er vedtaget på udvalgsniveau, bliver herefter behandlet og sat under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 55

Beslutningsforslag 
Medlemmerne kan indgive et individuelt beslutningsforslag om et emne, som falder ind under EU's virksomhedsområde. Beslutningsforslaget sendes til behandling i det ansvarlige udvalg. Forretningsordenens artikel 143

Forespørgsler 
Forespørgsel til mundtlig besvarelse med debat kan stilles af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer. Adressaterne er andre EU-institutioner. Formandskonferencen afgør om, og i hvilken rækkefølge, forespørgslerne skal opføres på det endelige forslag til dagsorden til et plenarmøde. Artikel 128