Paulo CASACA : 6. valgperiode 

Politiske grupper 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : De Europæiske Socialdemokraters Gruppe - Medlem

Nationale partier 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Partido Socialista (Portugal)

Formand 

 • 21-09-2004 / 13-03-2007 : Delegationen for Forbindelserne med NATO's Parlamentariske Forsamling
 • 14-03-2007 / 25-03-2007 : Delegationen for Forbindelserne med NATO's Parlamentariske Forsamling

Medlemmer 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Budgetudvalget
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Budgetkontroludvalget
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Fiskeriudvalget
 • 15-09-2004 / 20-09-2004 : Delegationen for Forbindelserne med NATO's Parlamentariske Forsamling
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegationen for Forbindelserne med Iran
 • 22-09-2004 / 25-03-2007 : Delegationsformandskonferencen
 • 14-10-2004 / 08-06-2005 : Det Midlertidige Udvalg om Politikudfordringer og Budgetmidler i det Udvidede EU 2007-2013
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Budgetudvalget
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Budgetkontroludvalget
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Fiskeriudvalget
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Budgetudvalget
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Budgetkontroludvalget
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Fiskeriudvalget
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegationen for Forbindelserne med Iran
 • 26-03-2007 / 02-09-2008 : Delegationen for Forbindelserne med NATO's Parlamentariske Forsamling

Stedfortræder 

 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegationen for Forbindelserne med Australien og New Zealand
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegationen for Forbindelserne med Australien og New Zealand
 • 16-03-2007 / 13-07-2009 : Delegationen for Forbindelserne med Indien

all-activities 

Bidrag til plenardebatter 
Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11

Ordfører for betænkning 
Der udpeges en ordfører i det ansvarlige parlamentsudvalg til at udarbejde en betænkning om forslag af lovgivningsmæssig eller budgetmæssig art eller andre spørgsmål. Ordførerne kan ved udarbejdelsen af deres betænkning rådføre sig med relevante eksperter og berørte parter. De har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlinger med skyggeordførerne. Betænkninger, der er vedtaget på udvalgsniveau, bliver herefter behandlet og sat under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 55

Ordfører for udtalelse 
Udvalgene kan udarbejde en udtalelse til en betænkning fra det ansvarlige udvalg, og i denne udtalelse behandler de elementer, som er forbundet med deres udvalgs sagsområde. Ordførerne for sådanne udtalelser har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlingerne med skyggeordførerne for udtalelsen. Forretningsordenens artikel 56, artikel 57, bilag VI

UDTALELSE om forslag til Rådets forordning om særlige foranstaltninger på landbrugsområdet til fordel for EU’s fjernområder  
- BUDG_AD(2005)355400 -  
-
BUDG 
UDTALELSE om politikudfordringer og budgetmidler i det Udvidede EU 2007-2013  
- PECH_AD(2005)349920 -  
-
PECH 

Beslutningsforslag 
Medlemmerne kan indgive et individuelt beslutningsforslag om et emne, som falder ind under EU's virksomhedsområde. Beslutningsforslaget sendes til behandling i det ansvarlige udvalg. Forretningsordenens artikel 143

Forespørgsler 
Forespørgsel til mundtlig besvarelse med debat kan stilles af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer. Adressaterne er andre EU-institutioner. Formandskonferencen afgør om, og i hvilken rækkefølge, forespørgslerne skal opføres på det endelige forslag til dagsorden til et plenarmøde. Artikel 128

Skriftlige erklæringer (frem til den 16. januar 2017) 
* * Dette instrument blev ophævet den 16. januar 2017 * *. En skriftlig erklæring var et initiativ om et emne, der hørte under EU's kompetence. Det kunne medunderskrives af medlemmer inden for en periode på tre måneder.

Skriftlig erklæring om forbedring af menneskerettighedssituationen for de iranske kurdere  
- P6_DCL(2009)0035 - Bortfaldet  
André BRIE , Paulo CASACA , Bill NEWTON DUNN , Nickolay MLADENOV  
Åbningsdato : 23-03-2009
Frist : 07-05-2009
Antal underskrifter : 48 - 08-05-2009
Skriftlig erklæring om betydningen af beskæftigelse og arbejdstagerrettigheder i EU  
- P6_DCL(2009)0025 - Bortfaldet  
Philip BUSHILL-MATTHEWS , Elisabeth MORIN-CHARTIER , Thomas MANN , Luigi COCILOVO , Paulo CASACA  
Åbningsdato : 09-03-2009
Frist : 07-05-2009
Antal underskrifter : 146 - 08-05-2009
Skriftlig erklæring med en opfordring til, at medlemsstater medtager Hizbollah på EU's terrorliste  
- P6_DCL(2008)0057 - Bortfaldet  
Alexander Nuno PICKART ALVARO , Paulo CASACA , Jana HYBÁŠKOVÁ , Józef PINIOR , Helga TRÜPEL  
Åbningsdato : 16-06-2008
Frist : 23-10-2008
Antal underskrifter : 78 - 23-10-2008

Deltagerliste 
Denne tilstedeværelsesliste er et uddrag af protokollerne fra plenarmøderne i den 6. valgperiode. De anførte oplysninger er kun til orientering og dækker medlemmernes mandatperiode i Europa-Parlamentet. Det er rådata, som ikke tager hensyn til begrundet fravær på grund af sygdom, barsels- eller fædreorlov, bemyndigede parlamentariske delegationers virksomhed osv.