Luigi COCILOVO : 6. valgperiode 

Politiske grupper 

 • 20-07-2004 / 08-12-2004 : Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa - Medlem
 • 09-12-2004 / 13-07-2009 : Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa - Medlem af bestyrelsen

Nationale partier 

 • 21-07-2004 / 06-02-2008 : La Margherita (Italien)
 • 07-02-2008 / 13-07-2009 : Partito Democratico (Italien)

Næstformand 

 • 20-07-2004 / 15-01-2007 : Europa-Parlamentet
 • 20-07-2004 / 15-01-2007 : Europa-Parlamentets Præsidium
 • 16-01-2007 / 13-07-2009 : Europa-Parlamentet
 • 16-01-2007 / 13-07-2009 : Europa-Parlamentets Præsidium

Medlemmer 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
 • 15-09-2004 / 19-06-2006 : Delegationen for Forbindelserne med Mercosur
 • 15-06-2006 / 13-07-2009 : Delegationen til De Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Kasakhstan, EU-Kirgisistan og EU-Usbekistan og for Forbindelserne med Tadsjikistan, Turkmenistan og Mongoliet
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

Stedfortræder 

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Regionaludviklingsudvalget
 • 30-07-2004 / 14-01-2007 : Transport- og Turismeudvalget
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegationen til Den Parlamentariske Forsamling for Euro-Middelhavs-samarbejdet
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Transport- og Turismeudvalget
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Regionaludviklingsudvalget
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Transport- og Turismeudvalget

all-activities 

Bidrag til plenardebatter 
Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11

Ordfører for udtalelse 
Udvalgene kan udarbejde en udtalelse til en betænkning fra det ansvarlige udvalg, og i denne udtalelse behandler de elementer, som er forbundet med deres udvalgs sagsområde. Ordførerne for sådanne udtalelser har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlingerne med skyggeordførerne for udtalelsen. Forretningsordenens artikel 56, artikel 57, bilag VI

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om anvendelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder i selvstændige erhverv og om ophævelse af direktiv 86/613/EØF  
- EMPL_AD(2009)415010 -  
-
EMPL 

Beslutningsforslag 
Medlemmerne kan indgive et individuelt beslutningsforslag om et emne, som falder ind under EU's virksomhedsområde. Beslutningsforslaget sendes til behandling i det ansvarlige udvalg. Forretningsordenens artikel 143

Forespørgsler 
Forespørgsel til mundtlig besvarelse med debat kan stilles af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer. Adressaterne er andre EU-institutioner. Formandskonferencen afgør om, og i hvilken rækkefølge, forespørgslerne skal opføres på det endelige forslag til dagsorden til et plenarmøde. Artikel 128

Skriftlige erklæringer (frem til den 16. januar 2017) 
* * Dette instrument blev ophævet den 16. januar 2017 * *. En skriftlig erklæring var et initiativ om et emne, der hørte under EU's kompetence. Det kunne medunderskrives af medlemmer inden for en periode på tre måneder.

Skriftlig erklæring om betydningen af beskæftigelse og arbejdstagerrettigheder i EU  
- P6_DCL(2009)0025 - Bortfaldet  
Philip BUSHILL-MATTHEWS , Elisabeth MORIN-CHARTIER , Thomas MANN , Luigi COCILOVO , Paulo CASACA  
Åbningsdato : 09-03-2009
Frist : 07-05-2009
Antal underskrifter : 146 - 08-05-2009
Skriftlig erklæring om arbejdstagernes miljørepræsentanter  
- P6_DCL(2008)0088 - Bortfaldet  
Jean LAMBERT , Caroline LUCAS , Alejandro CERCAS , Luigi COCILOVO  
Åbningsdato : 08-10-2008
Frist : 22-01-2009
Antal underskrifter : 106 - 23-01-2009
Skriftlig erklæring om menneskerettighedskrænkelser og Vestpapuas status  
- P6_DCL(2006)0090 - Bortfaldet  
Caroline LUCAS , Jill EVANS , Luigi COCILOVO , Jean LAMBERT  
Åbningsdato : 11-12-2006
Frist : 29-03-2007
Antal underskrifter : 52 - 29-03-2007

Deltagerliste 
Denne tilstedeværelsesliste er et uddrag af protokollerne fra plenarmøderne i den 6. valgperiode. De anførte oplysninger er kun til orientering og dækker medlemmernes mandatperiode i Europa-Parlamentet. Det er rådata, som ikke tager hensyn til begrundet fravær på grund af sygdom, barsels- eller fædreorlov, bemyndigede parlamentariske delegationers virksomhed osv.