• Ieke   van den BURG  

Ieke van den BURG : Ordfører for udtalelse - 6. valgperiode 

Udvalgene kan udarbejde en udtalelse til en betænkning fra det ansvarlige udvalg, og i denne udtalelse behandler de elementer, som er forbundet med deres udvalgs sagsområde. Ordførerne for sådanne udtalelser har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlingerne med skyggeordførerne for udtalelsen. Forretningsordenens artikel 56, artikel 57, bilag VI

UDTALELSE om gennemførelsen af direktiv 2006/43/EF om lovpligtig revision af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber  
- ECON_AD(2008)414965 -  
-
ECON 
UDTALELSE om fremtiden for socialsikringssystemer og pensioner: finansiering og tendens til individualisering  
- ECON_AD(2008)404676 -  
-
ECON 
UDTALELSE om enklere erhvervsbetingelser for selskaber inden for selskabsret, regnskabsførelse og revision  
- ECON_AD(2008)400482 -  
-
ECON 
UDTALELSE om bedre lovgivning 2004: anvendelse af nærhedsprincippet (12. rapport)  
- ECON_AD(2006)362858 -  
-
ECON