Ieke van den BURG : 6. valgperiode 

Politiske grupper 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : De Europæiske Socialdemokraters Gruppe - Medlem

Nationale partier 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Partij van de Arbeid (Nederlandene)

Medlemmer 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Økonomi- og Valutaudvalget
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegationen for Forbindelserne med Australien og New Zealand
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Økonomi- og Valutaudvalget
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Økonomi- og Valutaudvalget
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegationen for Forbindelserne med Australien og New Zealand
 • 08-05-2008 / 13-07-2009 : Budgetkontroludvalget

Stedfortræder 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse
 • 19-01-2006 / 19-06-2007 : Undersøgelsesudvalget om Krisen i Equitable Life Assurance Society
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse
 • 31-01-2007 / 05-05-2008 : Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse
 • 06-05-2008 / 13-07-2009 : Retsudvalget

all-activities 

Ordfører for betænkning 
Der udpeges en ordfører i det ansvarlige parlamentsudvalg til at udarbejde en betænkning om forslag af lovgivningsmæssig eller budgetmæssig art eller andre spørgsmål. Ordførerne kan ved udarbejdelsen af deres betænkning rådføre sig med relevante eksperter og berørte parter. De har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlinger med skyggeordførerne. Betænkninger, der er vedtaget på udvalgsniveau, bliver herefter behandlet og sat under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 55

Ordfører for udtalelse 
Udvalgene kan udarbejde en udtalelse til en betænkning fra det ansvarlige udvalg, og i denne udtalelse behandler de elementer, som er forbundet med deres udvalgs sagsområde. Ordførerne for sådanne udtalelser har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlingerne med skyggeordførerne for udtalelsen. Forretningsordenens artikel 56, artikel 57, bilag VI

UDTALELSE om gennemførelsen af direktiv 2006/43/EF om lovpligtig revision af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber  
- ECON_AD(2008)414965 -  
-
ECON 
UDTALELSE om fremtiden for socialsikringssystemer og pensioner: finansiering og tendens til individualisering  
- ECON_AD(2008)404676 -  
-
ECON 
UDTALELSE om enklere erhvervsbetingelser for selskaber inden for selskabsret, regnskabsførelse og revision  
- ECON_AD(2008)400482 -  
-
ECON 

Forespørgsler 
Forespørgsel til mundtlig besvarelse med debat kan stilles af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer. Adressaterne er andre EU-institutioner. Formandskonferencen afgør om, og i hvilken rækkefølge, forespørgslerne skal opføres på det endelige forslag til dagsorden til et plenarmøde. Artikel 128

Deltagerliste 
Denne tilstedeværelsesliste er et uddrag af protokollerne fra plenarmøderne i den 6. valgperiode. De anførte oplysninger er kun til orientering og dækker medlemmernes mandatperiode i Europa-Parlamentet. Det er rådata, som ikke tager hensyn til begrundet fravær på grund af sygdom, barsels- eller fædreorlov, bemyndigede parlamentariske delegationers virksomhed osv.