Petros EFTHYMIOU : 5. valgperiode 

Politiske grupper 

  • 20-07-1999 / 11-04-2000 : De Europæiske Socialdemokraters Gruppe - Medlem

Nationale partier 

  • 20-07-1999 / 11-04-2000 : Panellinio Socialistiko Kinima (Grækenland)

Næstformand 

  • 22-07-1999 / 12-09-1999 : Delegationen til Det Parlamentariske Samarbejdsudvalg og Delegationen for Forbindelserne med Kasakhstan, Kirgisistan, Usbekistan, Tadsjikistan, Turkmenistan og Mongoliet

Medlemmer 

  • 21-07-1999 / 11-04-2000 : Udvalget om Udenrigsanliggender, Menneskerettigheder, Fælles Sikkerhed og Forsvarspolitik
  • 06-10-1999 / 11-04-2000 : Delegationen for Forbindelserne med De Forenede Stater

Stedfortræder 

  • 22-07-1999 / 11-04-2000 : Udvalget om Kultur, Ungdom, Uddannelse, Medier og Sport

all-activities 

Bidrag til plenardebatter 
Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11

Beslutningsforslag 
Medlemmerne kan indgive et individuelt beslutningsforslag om et emne, som falder ind under EU's virksomhedsområde. Beslutningsforslaget sendes til behandling i det ansvarlige udvalg. Forretningsordenens artikel 143

DRAFT MOTION FOR A RESOLUTION Earthquake in Athens EN  
- B5-0076/1999  

Forespørgsler 
Forespørgsel til mundtlig besvarelse med debat kan stilles af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer. Adressaterne er andre EU-institutioner. Formandskonferencen afgør om, og i hvilken rækkefølge, forespørgslerne skal opføres på det endelige forslag til dagsorden til et plenarmøde. Artikel 128