Konstantinos ALYSSANDRAKIS : 5. valgperiode 

Politiske grupper 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Den Europæiske Venstrefløjs Fællesgruppe/Nordisk Grønne Venstre - Medlem

Nationale partier 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Kommounistiko Komma Elladas (Grækenland)

Næstformand 

  • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Delegationen til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Cypern
  • 07-02-2002 / 30-04-2004 : Delegationen til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Cypern

Medlemmer 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi

Stedfortræder 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Udvalget om Kultur, Ungdom, Uddannelse, Medier og Sport
  • 13-12-2000 / 29-11-2001 : Det Midlertidige Udvalg om Humangenetik og Andre Nye Teknologier inden for Moderne Lægevidenskab
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Udvalget om Kultur, Ungdom, Uddannelse, Medier og Sport
  • 07-02-2002 / 30-04-2004 : Delegationen til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Ungarn

all-activities 

Bidrag til plenardebatter 
Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11

Cuba  
- P5_CRE(2004)04-22(9)  
Cuba  
- P5_CRE(2004)04-22(9)  

Ordfører for betænkning 
Der udpeges en ordfører i det ansvarlige parlamentsudvalg til at udarbejde en betænkning om forslag af lovgivningsmæssig eller budgetmæssig art eller andre spørgsmål. Ordførerne kan ved udarbejdelsen af deres betænkning rådføre sig med relevante eksperter og berørte parter. De har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlinger med skyggeordførerne. Betænkninger, der er vedtaget på udvalgsniveau, bliver herefter behandlet og sat under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 55

Betænkning om meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om den videre udvikling inden for radiospektrumpolitikken - Resultaterne af den offentlige høring om grønbogen - Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi  
- A5-0122/2000 -  
-
ITRE 

Beslutningsforslag 
Medlemmerne kan indgive et individuelt beslutningsforslag om et emne, som falder ind under EU's virksomhedsområde. Beslutningsforslaget sendes til behandling i det ansvarlige udvalg. Forretningsordenens artikel 143

Proposition de résolution article 50 au nom du groupe GUE/NGL FR  
- B5-0137/2003  

Forespørgsler 
Forespørgsel til mundtlig besvarelse med debat kan stilles af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer. Adressaterne er andre EU-institutioner. Formandskonferencen afgør om, og i hvilken rækkefølge, forespørgslerne skal opføres på det endelige forslag til dagsorden til et plenarmøde. Artikel 128