Geoffrey VAN ORDEN : Hjem 

Formand 

Delegationen for Forbindelserne med Indien 

Medlem 

CPDE  
Delegationsformandskonferencen 
Udenrigsudvalget 
Underudvalget om Sikkerhed og Forsvar 

Stedfortræder 

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 
Delegationen til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Tyrkiet 
Delegationen for Forbindelserne med NATO's Parlamentariske Forsamling 

Seneste aktiviteter 

Kontakt