Charles TANNOCK
 • Charles
  TANNOCK
 • De Europæiske Konservative og Reformister
 • Medlem
 • Det Forenede Kongerige Conservative Party
 • Fødselsdato: 25. september 1957, Aldershot, Hants

Indlæg på plenarmødet

268

Uganda, arrestationer af parlamentarikere tilhørende oppositionen

13-09-2018 P8_CRE-PROV(2018)09-13(6.1)

Status for forbindelserne mellem EU og USA (forhandling)

11-09-2018 P8_CRE-PROV(2018)09-11(16)

Nødsituationen i Libyen og Middelhavet (forhandling)

11-09-2018 P8_CRE-PROV(2018)09-11(18)

Den politiske krise i Moldova som følge af ugyldiggørelsen af borgmestervalget i Chisinau (forhandling)

05-07-2018 P8_CRE-REV(2018)07-05(4.1)

Somalia (forhandling)

05-07-2018 P8_CRE-REV(2018)07-05(4.2)

Migrationskrisen og den humanitære situation i Venezuela og ved dets grænser (forhandling)

03-07-2018 P8_CRE-PROV(2018)07-03(19)

Ebola-udbrud i Den Demokratiske Republik Congo (forhandling)

03-07-2018 P8_CRE-PROV(2018)07-03(20)

Rusland, navnlig sagen vedrørende den politiske fange Oleg Sentsov

14-06-2018 P8_CRE-REV(2018)06-14(4.1)

Drøftelse med Nederlandenes premierminister, Mark Rutte, om Europas fremtid (forhandling)

13-06-2018 P8_CRE-REV(2018)06-13(6)

Atomaftalen med Iran (forhandling)

12-06-2018 P8_CRE-REV(2018)06-12(10)

Ordfører for betænkning

5

Skyggeordfører for betænkning

28

BETÆNKNING om status for forbindelserne mellem EU og USA

AFET
10-07-2018 A8-0251/2018

BETÆNKNING om årsrapport om gennemførelsen af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik

AFET
13-11-2017 A8-0350/2017

Ordfører for udtalelse

2

UDTALELSE om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af den samlede økonomi- og handelsaftale (CETA) mellem Canada på den ene side og Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den anden side

AFET
29-11-2016 AFET_AD(2016)592207

UDTALELSE om forebyggelse af terrororganisationers radikalisering og rekruttering af europæiske borgere

AFET
18-09-2015 AFET_AD(2015)560548

Skyggeordfører for udtalelse

10

UDTALELSE om Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2019 – alle sektioner

AFET
31-08-2018 AFET_AD(2018)623654

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om supplerende makrofinansiel bistand til Ukraine

AFET
16-05-2018 AFET_AD(2018)620988

UDTALELSE om kvinder, ligestilling og klimaretfærdighed

AFET
23-11-2017 AFET_AD(2017)609665

UDTALELSE EU-Afrika-strategien: en stærk drivkraft for udvikling

AFET
05-09-2017 AFET_AD(2017)606203

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af en EU-genbosætningsramme og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 516/2014

AFET
01-06-2017 AFET_AD(2017)601073

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en EU-ordning for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed, teknisk assistance og transit i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse (omarbejdning)

AFET
31-05-2017 AFET_AD(2017)602925

UDTALELSE om fremtiden for forbindelserne AVS-EU efter 2020

AFET
31-08-2016 AFET_AD(2016)582441

UDTALELSE om På vej til en ny international klimaaftale i Paris

AFET
01-09-2015 AFET_AD(2015)560685

UDTALELSE Den private sektor og udvikling

AFET
24-06-2015 AFET_AD(2015)552030

UDTALELSE om henstillinger til Kommissionen om forhandlingerne om det transatlantiske handels- og investeringspartnerskab (TTIP)

AFET
01-04-2015 AFET_AD(2015)546630

Institutionelt beslutningsforslag

416

Fælles beslutningsforslag Myanmar, især sagerne om journalisterne Wa Lone og Kyaw Soe Oo

12-09-2018 RC-B8-0371/2018

Fælles beslutningsforslag om Cambodja, især sagen om Kem Sokha

12-09-2018 RC-B8-0366/2018

Fælles beslutningsforslag Om Uganda - anholdelse af parlamentsmedlemmer fra oppositionen

12-09-2018 RC-B8-0364/2018

Forslag til beslutning om truslen om nedrivning af Khan al-Ahmar og andre beduinlandsbyer

11-09-2018 B8-0386/2018

  Motion for a resolution on Myanmar, notably the case of journalists Wa Lone and Kyaw Soe Oo

10-09-2018 B8-0374/2018

NB: Dette beslutningsforslag findes kun på originalsproget

  Motion for a resolution on Cambodia: notably the case of Kem Sokha

10-09-2018 B8-0366/2018

NB: Dette beslutningsforslag findes kun på originalsproget

  Motion for a resolution On Uganda, the arrest of Parlimentarians from the opposition

10-09-2018 B8-0364/2018

NB: Dette beslutningsforslag findes kun på originalsproget

Forslag til beslutning om autonome våbensystemer

05-09-2018 B8-0359/2018

Fælles beslutningsforslag om Burundi

04-07-2018 RC-B8-0333/2018

Fælles beslutningsforslag om Somalia

04-07-2018 RC-B8-0323/2018

Individuelt beslutningsforslag

1

Skriftlige erklæringer

1

Skriftlig erklæring om bevarelse af mindet om ofrene for holocaust og støtte til oprettelse af holocaust-mindecenteret Babij Jar

12-12-2016 P8_DCL(2016)0136 Bortfaldet

Detaljer

Ioan Mircea PAŞCU , Petras AUŠTREVIČIUS , Bas BELDER , Michał BONI , Rebecca HARMS , Frédérique RIES , Charles TANNOCK , Hannu TAKKULA , Boris ZALA , Janusz ZEMKE

Åbningsdato : 12-12-2016
Frist : 12-03-2017
Antal underskrifter : 135 - 13-03-2017

Skriftlige forespørgsler

78

  Persecution of Ahmadiyya Muslims in Pakistan

12-07-2018 E-003883/2018 Kommissionen

  Extrajudicial killings in the Philippines and Pakistan

06-06-2018 E-003072/2018 Kommissionen

  Complaints regarding an abuse of a dominant position received under Article 102 TFEU

08-05-2018 E-002535/2018 Kommissionen

  Transport and availability of medical radio isotopes following Brexit

28-02-2018 E-001222/2018 Kommissionen

  VP/HR - Forced labour among migrants in Libya

31-01-2018 E-000532/2018 Kommissionen

  VP/HR - Situation in the Kurdistan Region of Iraq

13-12-2017 P-007663/2017 Kommissionen

  VP/HR - Pakistan's GSP+ and its adherence to its human rights obligations

06-12-2017 E-007517/2017 Kommissionen

  VP/HR - Rule of law and human rights in Turkey

21-11-2017 E-007134/2017 Kommissionen

  VP/HR - Religious persecution in Myanmar/Burma

07-11-2017 E-006834/2017 Kommissionen

  VP/HR - Tibet

18-10-2017 E-006541/2017 Kommissionen

Mundtlige forespørgsler

4

VP/HR - Lov om ekspropriation af jord uden kompensation i Den Sydafrikanske Republik

14-03-2018 O-000030/2018 Kommissionen

Anvendelse af instrumentet for førtiltrædelsesbistand til at tackle migrationskrisen

25-04-2016 O-000072/2016 Kommissionen

EU's udgifter til ekstern migrationspolitik i landene i naboskabsområderne

25-04-2016 O-000071/2016 Kommissionen

Finansiering af NGO'er med politisk fortalervirksomhed i konflikten mellem arabere og israelere

15-04-2015 O-000037/2015 Kommissionen

Skriftlige stemmeforklaringer

50

 

En EU-strategi for plast i en cirkulær økonomi (A8-0262/2018 - Mark Demesmaeker)

13-09-2018

I am pleased to vote in favour of this report which sends a firm signal on the need to reduce plastic pollution and promote a circular economy within plastic manufacturing. Plastic is still a vital product for the functioning of our society and economy but action needs to be taken to change the way products are designed, produced and recycled before our environment is irreparably damaged. Public understanding of this damage that single-use plastics in particular can cause is increasing and the EU and National governments need to pursue measures that will continue to encourage changes in consumer behaviour. It is telling that the UK government hope to work closely with the Commission on the plastics strategy even after Brexit, demonstrating that there are very few areas where working alone would be more effective that working together. It is hoped that the UK will continue to play an active role on a multi-lateral level in order to battle the negative impacts of plastic use.

 

Et mobilt Europa: en dagsorden for fremtidens mobilitet i EU (A8-0241/2018 - István Ujhelyi)

13-09-2018

The digital revolution is having a profound impact on mobility in the EU. In my constituency of London millions now use the internet to book taxis, reserve cars from car-sharing pools and use other sharing economy solutions to get from A to B. It is hoped that these changes will create a more sustainable and competitive transport sector but much work needs to be undertaken to ensure that the automotive industry is able to thrive. Workers need to be re-skilled and investment in research must keep pace with a changing world. The automotive industry adds over 20 billion pounds to the British economy every year and so the UK government needs to ensure that they are not shut out of future EU-wide cooperation. In particular, negotiations surrounding the customs union and access to the single market for goods post Brexit need to take into account as a top priority the ‘just-in-time’ import arrangements for car parts that the UK industry relies on so heavily. I welcome a digital future for mobility but I abstain on this report given that it focuses on MFF priorities for the EU which will regrettably no longer include the UK.

 

Indvirkningen af EU's samhørighedspolitik på Nordirland (A8-0240/2018 - Derek Vaughan)

11-09-2018

I welcome this report into the impact of cohesion policy on Northern Ireland. It has come at an important time during the Brexit negotiations and sheds light on the many EU-funded programmes that have helped to underpin economic development and social progress in Northern Ireland, most notably the PEACE Programme and Interreg. I consider the suggestion to continue these EU Peace Programmes post 2020 to be a generous offer that should not be quickly rejected in the heat of debate over the meaning of national sovereignty. The Irish border will be a key gateway to the EU after Brexit and anything that can be done to preserve the peace and prosperity of Northern Ireland amidst the Brexit shake-up should be welcomed.

 

Den 73. samling i FN's Generalforsamling (A8-0230/2018 - Eugen Freund)

05-07-2018

In an age of rising nationalism across Europe, an ‘American first’ policy direction in the US and a Brexit referendum, close and effective multilateralism is needed now more than ever. The EU has developed a broad relationship with the UN, working together on issues such as development and climate change, conflict prevention, peacebuilding, development and human rights. I therefore welcome this report ahead of the 73rd UN General Assembly. Given that the two organisations are pursuing the same goals it is right that the EU continues to feed into discussions and to inform other UN members of EU opinions. However, we must be careful not to bypass the sovereignty of Member States who have their own seat at the table and for this reason I will be abstaining on the report, despite my strong support for the UN as an organisation.

 

Hen imod en ekstern EU-strategi til bekæmpelse af tidlige ægteskaber og tvangsægteskaber (A8-0187/2018 - Charles Goerens)

04-07-2018

Early marriage is tragically still common and takes place in virtually all cultures and religions. If the situation continues there will be over a billion women in early or forced marriages by 2050. Forcing or arranging early marriages is classed as a grave human rights abuse and so I welcome this report on the next steps of the EU external strategy against the practice. I am proud that the UK government has been leading international efforts to end forced marriages and strengthened laws in 2014 making forced marriage a criminal offence. I would urge all Member States to do likewise so that Europe continues to be a continent known for its resolute protection of the vulnerable. Given that the number of forced marriages increases in areas of instability caused by war or natural disasters it is vital that Member States coordinate their activities for the prosperity of all and that Brexit and other threats to multilateral cooperation do not hinder these efforts. I am pleased to vote in favour of this report and I very much hope that Europe can be a place where forced marriage is unheard of and which influences other world nations to that effect.

 

3D-printning: immaterielle rettigheder og civilretligt erstatningsansvar (A8-0223/2018 - Joëlle Bergeron)

03-07-2018

. ‒ My constituency of London is now known as the city that produces the most 3D printed products in the world. Hubs of technology innovation are springing up, particularly in the East End, where 3D printing companies are not only manufacturing but also designing tomorrow’s cutting-edge products. However, the market for this technology is still relatively marginal and there are several challenges ahead if the EU is to reap the full benefits of this innovation. Firstly, intellectual property rules need to be carefully tailored to ensure that the creators and rights-holders of digital files and printing machines are properly remunerated. And secondly, civil liability and responsibility, should printed products mal-function, is also a complicated issue. I welcome this report, which calls for a cautious approach and tailor-made surgical legislation that anticipates problems without putting up barriers to business growth. I am pleased to vote in favour and I sincerely hope that the UK watches proceedings very carefully to ensure that our thriving 3D printing industry is not shut out of the European market post Brexit.

 

Strukturelle og økonomiske hindringer i adgangen til kultur (A8-0169/2018 - Bogdan Andrzej Zdrojewski)

14-06-2018

Culture in all its forms enriches life, communities and the economy. In my constituency of London, we see first-hand how world-class orchestras, theatres, film, museums and the visual arts enhance the city and impact the country and the continent as a whole through the tourism and partnership with other cultural institutions that they create. I therefore voted in favour of this own-initiative report, which analyses the obstacles to cultural access and participation. It is most likely the case that cultural institutions will always have to live with the uncertainty of where their next tranche of funding will come from, but it is still important to assess where financial barriers exist and how to overcome them. It is up to each Member State to ensure that their cultural sectors receive the funding they require, but voluntary action based on the Open Method of Coordination will only improve the situation. As the UK loses the headquarters of the European Youth Orchestra to Italy, it remains to be seen how the British Government will continue to support the quest for excellence of our cultural institutions in a post-Brexit world.

 

Proportionalitetstest forud for vedtagelse af ny regulering af erhverv (A8-0395/2017 - Andreas Schwab)

14-06-2018

I am pleased to vote in favour of this report, which sets out the principles that Member States should use when regulating professions. It is right that Member States remain in charge of which professions should be regulated, but adhering to common principles on how and when such regulation should occur will ensure that there is clarity and that mutual recognition of professional qualifications across Member States is feasible. Unlike the single market in goods, which is already functioning well in Europe, there are still significant barriers preventing the single market for services from truly flourishing. Professional regulation should be proportionate and fit for purpose so that services firms can offer their expertise across borders, increasing their markets significantly. This would be particularly beneficial to my constituency of London, which relies heavily on the services sector, especially within the financial district. In a post-Brexit world, the UK Government will still need to engage in smart regulation of professions, in line with our European neighbours, in order to ensure that British companies still have access to the important market on our doorstep.

 

Manipulation af kilometertæller i motorkøretøjer: revision af EU's retlige rammer (A8-0155/2018 - Ismail Ertug)

31-05-2018

It is notable that in a plenary session where the EU Parliament is voting on a report on Better Law—making, Members are also voting on this own—initiative report to legislate for interoperable databases of vehicle mileage within each Member State. Whilst I fully sympathise with those affected by the illegal tampering of milometers I do not feel that this proposal is consistent with the principles of subsidiarity and proportionality. A European legislative framework in an area where a voluntary platform at EU—level already exists is an example of over—regulation and would introduce a burden on garages and mechanics as well as vehicle owners. It is also the case that an impact assessment on the possible costs of such an administrative burden has not been prepared. There are some areas where EU cooperation is vital and where retaining membership of the EU would be of huge benefit to the country as a whole but this is not one of them. So although I oppose any illegal activity within the second—hand car market, including attempts to manipulate a car’s mileage, I will be abstaining on this report because it goes against the Better Law—making agenda.

 

Fortolkning og gennemførelse af den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning (A8-0170/2018 - Pavel Svoboda, Richard Corbett)

30-05-2018

Advocates of Brexit in the UK have long been blaming EU red tape for problems faced by businesses instead of seeing the huge benefits of a fully-functioning single market for the UK economy. It has widely been assumed, despite the great efforts to educate to the contrary, that the Commission in particular is intent on writing unnecessary laws with no consideration of the impacts. Yet the EU’s Better Regulation agenda is longstanding and the aim of ‘doing less and doing it better’ is supported across Member States and across the political groups. Of course, as is also the case for domestic laws, the quality of Union legislation can always be improved and I am fully supportive of the better regulation agenda that has been leading up to the recent inter-institutional agreement on Better Law-Making. It is right that the principles of subsidiarity and proportionality are maintained. Impact Assessments must be comprehensive and timely and we should strive to reduce administrative burdens on businesses by putting an ABS target in place. However, this report includes amendments which distract from the de-regulation focus by introducing a social clause and falling short of reduction targets. I will therefore be abstaining during the vote.

Kontakter

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Willy Brandt
  04M081
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T11065
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Postadresse

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Willy Brandt 04M081
  1047 Brussels