• Jean   LAMBERT  

Jean LAMBERT : Skyggeordfører for udtalelse - 8. valgperiode 

De politiske grupper udpeger en skyggeordfører for en udtalelse, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

UDTALELSE om gennemførelse af traktatens bestemmelser om unionsborgerskab  
- LIBE_AD(2019)628589 -  
-
LIBE 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af programmet Det Europæiske Solidaritetskorps og om ophævelse af [forordningen om Det Europæiske Solidaritetskorps] og forordning (EU) nr. 375/2014  
- EMPL_AD(2018)627020 -  
-
EMPL 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond Plus, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om finansielle regler for nævnte fonde og for Asyl- og Migrationsfonden, Fonden for Intern Sikkerhed og instrumentet for grænseforvaltning og visa  
- LIBE_AD(2018)627729 -  
-
LIBE 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en europæisk arbejdsmarkedsmyndighed  
- LIBE_AD(2018)623868 -  
-
LIBE 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om beskyttelse af personer, der indberetter overtrædelser af EU-lovgivningen  
- EMPL_AD(2018)623789 -  
-
EMPL 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et paneuropæisk personligt pensionsprodukt (PEPP-produkt)  
- EMPL_AD(2018)620734 -  
-
EMPL 
UDTALELSE om fortolkning og gennemførelse af den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning  
- EMPL_AD(2018)613586 -  
-
EMPL 
UDTALELSE om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse for regnskabsåret 2016  
- LIBE_AD(2018)613654 -  
-
LIBE 
UDTALELSE om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) for regnskabsåret 2016  
- LIBE_AD(2018)613648 -  
-
LIBE 
UDTALELSE om decharge for gennemførelsen af budgettet for Eurojust for regnskabsåret 2016  
- LIBE_AD(2018)613649 -  
-
LIBE 
UDTALELSE om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex) for regnskabsåret 2016  
- LIBE_AD(2018)613650 -  
-
LIBE 
UDTALELSE om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder for regnskabsåret 2016  
- LIBE_AD(2018)613651 -  
-
LIBE 
UDTALELSE om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2016  
- LIBE_AD(2018)613652 -  
-
LIBE 
UDTALELSE om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Asylstøttekontor for regnskabsåret 2016  
- LIBE_AD(2018)615183 -  
-
LIBE 
UDTALELSE om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed for regnskabsåret 2016  
- LIBE_AD(2018)615184 -  
-
LIBE 
UDTALELSE om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016: Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse  
- LIBE_AD(2018)615185 -  
-
LIBE 
UDTALELSE om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016, Sektion III – Kommissionen og forvaltningsorganerne  
- LIBE_AD(2018)615187 -  
-
LIBE 
UDTALELSE om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions agenturer for regnskabsåret 2016: resultater, økonomisk forvaltning og kontrol  
- LIBE_AD(2018)615188 -  
-
LIBE 
UDTALELSE om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016, Sektion III – Kommissionen og forvaltningsorganerne  
- EMPL_AD(2018)612086 -  
-
EMPL 
UDTALELSE om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse for regnskabsåret 2016  
- EMPL_AD(2018)612087 -  
-
EMPL