Jean LAMBERT : 6. valgperiode 

Politiske grupper 

 • 20-07-2004 / 13-11-2004 : Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance - Medlem
 • 14-11-2004 / 23-05-2005 : Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance - Medlem af bestyrelsen
 • 24-05-2005 / 26-02-2007 : Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance - Næstformand
 • 27-02-2007 / 13-07-2009 : Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance - Medlem

Nationale partier 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Green Party (Det Forenede Kongerige)

Medlemmer 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegationen for Forbindelserne med Landene i Sydasien og Den Sydasiatiske Sammenslutning for Regionalt Samarbejde (SAARC)
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Delegationen for Forbindelserne med Landene i Sydasien
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Delegationen for Forbindelserne med Indien

Stedfortræder 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Underudvalg om Menneskerettigheder
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegationen for Forbindelserne med Japan
 • 19-01-2006 / 14-02-2007 : Det Midlertidige Udvalg om CIA's Påståede Brug af Europæiske Lande ved Transport og Ulovlig Tilbageholdelse af Fanger
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Underudvalg om Menneskerettigheder
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Underudvalg om Menneskerettigheder
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegationen for Forbindelserne med Japan

all-activities 

Ordfører for betænkning 
Der udpeges en ordfører i det ansvarlige parlamentsudvalg til at udarbejde en betænkning om forslag af lovgivningsmæssig eller budgetmæssig art eller andre spørgsmål. Ordførerne kan ved udarbejdelsen af deres betænkning rådføre sig med relevante eksperter og berørte parter. De har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlinger med skyggeordførerne. Betænkninger, der er vedtaget på udvalgsniveau, bliver herefter behandlet og sat under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 55

Ordfører for udtalelse 
Udvalgene kan udarbejde en udtalelse til en betænkning fra det ansvarlige udvalg, og i denne udtalelse behandler de elementer, som er forbundet med deres udvalgs sagsområde. Ordførerne for sådanne udtalelser har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlingerne med skyggeordførerne for udtalelsen. Forretningsordenens artikel 56, artikel 57, bilag VI

UDTALELSE om bekæmpelse af menneskehandel - en integreret strategi og forslag til en handlingsplan  
- EMPL_AD(2006)369883 -  
-
EMPL 

Beslutningsforslag 
Medlemmerne kan indgive et individuelt beslutningsforslag om et emne, som falder ind under EU's virksomhedsområde. Beslutningsforslaget sendes til behandling i det ansvarlige udvalg. Forretningsordenens artikel 143

Forespørgsler 
Forespørgsel til mundtlig besvarelse med debat kan stilles af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer. Adressaterne er andre EU-institutioner. Formandskonferencen afgør om, og i hvilken rækkefølge, forespørgslerne skal opføres på det endelige forslag til dagsorden til et plenarmøde. Artikel 128

Skriftlige erklæringer (frem til den 16. januar 2017) 
* * Dette instrument blev ophævet den 16. januar 2017 * *. En skriftlig erklæring var et initiativ om et emne, der hørte under EU's kompetence. Det kunne medunderskrives af medlemmer inden for en periode på tre måneder.

Skriftlig erklæring om Blue Blindfold-kampagnen til bekæmpelse af menneskehandel  
- P6_DCL(2008)0092 - Bortfaldet  
Elizabeth LYNNE , Jean LAMBERT , Edit BAUER , Marianne MIKKO  
Åbningsdato : 20-10-2008
Frist : 05-02-2009
Antal underskrifter : 126 - 09-02-2009
Skriftlig erklæring om arbejdstagernes miljørepræsentanter  
- P6_DCL(2008)0088 - Bortfaldet  
Jean LAMBERT , Caroline LUCAS , Alejandro CERCAS , Luigi COCILOVO  
Åbningsdato : 08-10-2008
Frist : 22-01-2009
Antal underskrifter : 106 - 23-01-2009
Skriftlig erklæring om behovet for at sikre de kommende generationer repræsentation i Den Europæiske Union  
- P6_DCL(2008)0070 - Bortfaldet  
Kinga GÁL , Alexander Nuno PICKART ALVARO , Kristian VIGENIN , Jean LAMBERT  
Åbningsdato : 01-09-2008
Frist : 04-12-2008
Antal underskrifter : 84 - 05-12-2008

Deltagerliste 
Denne tilstedeværelsesliste er et uddrag af protokollerne fra plenarmøderne i den 6. valgperiode. De anførte oplysninger er kun til orientering og dækker medlemmernes mandatperiode i Europa-Parlamentet. Det er rådata, som ikke tager hensyn til begrundet fravær på grund af sygdom, barsels- eller fædreorlov, bemyndigede parlamentariske delegationers virksomhed osv.