Jean LAMBERT : Hjem 

Formand 

Delegationen for Forbindelserne med Landene i Sydasien 

Medlem 

CPDE  
Delegationsformandskonferencen 
Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 

Stedfortræder 

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 
Delegationen for Forbindelserne med Indien 
Delegationen for Forbindelserne med Afghanistan 

Seneste aktiviteter 

Kontakt