Philip BUSHILL-MATTHEWS : 6. valgperiode 

Politiske grupper 

 • 20-07-2004 / 14-02-2007 : Gruppen for Det Europæiske Folkeparti (Kristelige Demokrater) og De Europæiske Demokrater - Medlem
 • 15-02-2007 / 13-07-2009 : Gruppen for Det Europæiske Folkeparti (Kristelige Demokrater) og De Europæiske Demokrater - Medlem af bestyrelsen

Nationale partier 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Conservative and Unionist Party (Det Forenede Kongerige)

Medlemmer 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegationen for Forbindelserne med Landene i Sydasien og Den Sydasiatiske Sammenslutning for Regionalt Samarbejde (SAARC)
 • 16-09-2004 / 13-03-2007 : Delegationen for Forbindelserne med Iran
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegationen for Forbindelserne med Iran
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Delegationen for Forbindelserne med Landene i Sydasien
 • 20-06-2007 / 13-07-2009 : Delegationen for Forbindelserne med Indien

Stedfortræder 

 • 21-07-2004 / 29-11-2005 : Udenrigsudvalget
 • 31-08-2004 / 14-01-2007 : Underudvalg om Menneskerettigheder
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegationen til Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU
 • 16-09-2004 / 13-03-2007 : Delegationen for Forbindelserne med Folkerepublikken Kina
 • 24-09-2004 / 18-06-2007 : Delegationen til Det Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Moldova
 • 30-11-2005 / 14-01-2007 : Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Underudvalg om Menneskerettigheder
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
 • 06-03-2007 / 13-07-2009 : Underudvalg om Menneskerettigheder
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegationen for Forbindelserne med Folkerepublikken Kina
 • 06-06-2007 / 13-07-2009 : Delegationen til De Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Armenien, EU-Aserbajdsjan og EU-Georgien

all-activities 

Ordfører for betænkning 
Der udpeges en ordfører i det ansvarlige parlamentsudvalg til at udarbejde en betænkning om forslag af lovgivningsmæssig eller budgetmæssig art eller andre spørgsmål. Ordførerne kan ved udarbejdelsen af deres betænkning rådføre sig med relevante eksperter og berørte parter. De har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlinger med skyggeordførerne. Betænkninger, der er vedtaget på udvalgsniveau, bliver herefter behandlet og sat under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 55

Ordfører for udtalelse 
Udvalgene kan udarbejde en udtalelse til en betænkning fra det ansvarlige udvalg, og i denne udtalelse behandler de elementer, som er forbundet med deres udvalgs sagsområde. Ordførerne for sådanne udtalelser har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlingerne med skyggeordførerne for udtalelsen. Forretningsordenens artikel 56, artikel 57, bilag VI

UDTALELSE om gennemførelse af det europæiske charter for små virksomheder  
- EMPL_AD(2005)360337 -  
-
EMPL 

Beslutningsforslag 
Medlemmerne kan indgive et individuelt beslutningsforslag om et emne, som falder ind under EU's virksomhedsområde. Beslutningsforslaget sendes til behandling i det ansvarlige udvalg. Forretningsordenens artikel 143

Forespørgsler 
Forespørgsel til mundtlig besvarelse med debat kan stilles af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer. Adressaterne er andre EU-institutioner. Formandskonferencen afgør om, og i hvilken rækkefølge, forespørgslerne skal opføres på det endelige forslag til dagsorden til et plenarmøde. Artikel 128

Skriftlige erklæringer (frem til den 16. januar 2017) 
* * Dette instrument blev ophævet den 16. januar 2017 * *. En skriftlig erklæring var et initiativ om et emne, der hørte under EU's kompetence. Det kunne medunderskrives af medlemmer inden for en periode på tre måneder.

Skriftlig erklæring om betydningen af beskæftigelse og arbejdstagerrettigheder i EU  
- P6_DCL(2009)0025 - Bortfaldet  
Philip BUSHILL-MATTHEWS , Elisabeth MORIN-CHARTIER , Thomas MANN , Luigi COCILOVO , Paulo CASACA  
Åbningsdato : 09-03-2009
Frist : 07-05-2009
Antal underskrifter : 146 - 08-05-2009
Skriftlig erklæring om religiøse rettigheder og friheder i Frankrig og hele Den Europæiske Union  
- P6_DCL(2005)0005 - Bortfaldet  
Caroline LUCAS , Claude MORAES , Baroness Sarah LUDFORD , Philip BUSHILL-MATTHEWS , Alain LIPIETZ  
Åbningsdato : 21-02-2005
Frist : 21-05-2005
Antal underskrifter : 68 - 21-05-2005

Deltagerliste 
Denne tilstedeværelsesliste er et uddrag af protokollerne fra plenarmøderne i den 6. valgperiode. De anførte oplysninger er kun til orientering og dækker medlemmernes mandatperiode i Europa-Parlamentet. Det er rådata, som ikke tager hensyn til begrundet fravær på grund af sygdom, barsels- eller fædreorlov, bemyndigede parlamentariske delegationers virksomhed osv.