Martin CALLANAN : 7. valgperiode 

Politiske grupper 

  • 14-07-2009 / 03-12-2009 : De Europæiske Konservative og Reformister - Medlem
  • 04-12-2009 / 13-12-2011 : De Europæiske Konservative og Reformister - Medlem af bestyrelsen
  • 13-12-2011 / 30-06-2014 : De Europæiske Konservative og Reformister - Formand

Nationale partier 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Conservative Party (Det Forenede Kongerige)

Medlemmer 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen til Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU
  • 13-12-2011 / 30-06-2014 : Formandskonferencen
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

Stedfortræder 

  • 21-07-2009 / 21-09-2009 : Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen for Forbindelserne med Landene i Sydøstasien og Sammenslutningen af Stater i Sydøstasien (ASEAN)

all-activities 

Ordfører for betænkning 
Der udpeges en ordfører i det ansvarlige parlamentsudvalg til at udarbejde en betænkning om forslag af lovgivningsmæssig eller budgetmæssig art eller andre spørgsmål. Ordførerne kan ved udarbejdelsen af deres betænkning rådføre sig med relevante eksperter og berørte parter. De har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlinger med skyggeordførerne. Betænkninger, der er vedtaget på udvalgsniveau, bliver herefter behandlet og sat under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 55

Ordfører for udtalelse 
Udvalgene kan udarbejde en udtalelse til en betænkning fra det ansvarlige udvalg, og i denne udtalelse behandler de elementer, som er forbundet med deres udvalgs sagsområde. Ordførerne for sådanne udtalelser har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlingerne med skyggeordførerne for udtalelsen. Forretningsordenens artikel 56, artikel 57, bilag VI

UDTALELSE om garanti for uafhængige konsekvensanalyser  
- ENVI_AD(2010)441155 -  
-
ENVI 

Skyggeordfører for udtalelse 
De politiske grupper udpeger en skyggeordfører for en udtalelse, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fritidsfartøjer og personlige fartøjer  
- ENVI_AD(2012)480787 -  
-
ENVI 

Beslutningsforslag 
Medlemmerne kan indgive et individuelt beslutningsforslag om et emne, som falder ind under EU's virksomhedsområde. Beslutningsforslaget sendes til behandling i det ansvarlige udvalg. Forretningsordenens artikel 143

Forespørgsler 
Forespørgsel til mundtlig besvarelse med debat kan stilles af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer. Adressaterne er andre EU-institutioner. Formandskonferencen afgør om, og i hvilken rækkefølge, forespørgslerne skal opføres på det endelige forslag til dagsorden til et plenarmøde. Artikel 128

Spørgsmål til Præsidiet, Formandskonferencen og Kvæstorerne 
Medlemmerne kan stille spørgsmål til formanden om Præsidiets, Formandskonferencens eller kvæstorernes udøvelse af deres mandater. Forretningsordenens artikel 32, stk. 2

Erklæringer 

Erklæring om økonomisk interesse