Diana WALLIS : 7. valgperiode 

Politiske grupper 

 • 14-07-2009 / 19-07-2009 : Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa - Medlem
 • 20-07-2009 / 31-01-2012 : Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa - Medlem af bestyrelsen

Nationale partier 

 • 14-07-2009 / 31-01-2012 : Liberal Democrats Party (Det Forenede Kongerige)

Næstformand 

 • 14-07-2009 / 16-01-2012 : Europa-Parlamentet

Medlemmer 

 • 14-07-2009 / 16-01-2012 : Europa-Parlamentets Præsidium
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Retsudvalget
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Udvalget for Andragender
 • 16-09-2009 / 31-01-2012 : Delegationen for Forbindelserne med Schweiz og Norge, til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Island og til Det Blandede EØS-Parlamentarikerudvalg
 • 19-01-2012 / 31-01-2012 : Retsudvalget
 • 19-01-2012 / 31-01-2012 : Udvalget for Andragender

Stedfortræder 

 • 16-09-2009 / 31-01-2012 : Delegationen for Forbindelserne med Albanien, Bosnien-Hercegovina, Serbien, Montenegro og Kosovo
 • 16-09-2009 / 31-01-2012 : Delegationen for Forbindelserne med Det Palæstinensiske Lovgivende Råd

all-activities 

Bidrag til plenardebatter 
Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11

Ordfører for betænkning 
Der udpeges en ordfører i det ansvarlige parlamentsudvalg til at udarbejde en betænkning om forslag af lovgivningsmæssig eller budgetmæssig art eller andre spørgsmål. Ordførerne kan ved udarbejdelsen af deres betænkning rådføre sig med relevante eksperter og berørte parter. De har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlinger med skyggeordførerne. Betænkninger, der er vedtaget på udvalgsniveau, bliver herefter behandlet og sat under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 55

Ordfører for udtalelse 
Udvalgene kan udarbejde en udtalelse til en betænkning fra det ansvarlige udvalg, og i denne udtalelse behandler de elementer, som er forbundet med deres udvalgs sagsområde. Ordførerne for sådanne udtalelser har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlingerne med skyggeordførerne for udtalelsen. Forretningsordenens artikel 56, artikel 57, bilag VI

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om forbrugerrettigheder  
- JURI_AD(2011)445885 -  
-
JURI 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om borgerinitiativer  
- PETI_AD(2010)450890 -  
-
PETI 

Forespørgsler 
Forespørgsel til mundtlig besvarelse med debat kan stilles af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer. Adressaterne er andre EU-institutioner. Formandskonferencen afgør om, og i hvilken rækkefølge, forespørgslerne skal opføres på det endelige forslag til dagsorden til et plenarmøde. Artikel 128

Skriftlige erklæringer (frem til den 16. januar 2017) 
* * Dette instrument blev ophævet den 16. januar 2017 * *. En skriftlig erklæring var et initiativ om et emne, der hørte under EU's kompetence. Det kunne medunderskrives af medlemmer inden for en periode på tre måneder.

Skriftlig erklæring om krænkelse af tilbageholdtes grundlæggende rettigheder i EU  
- P7_DCL(2011)0006 - Bortfaldet  
Françoise CASTEX , Jan Philipp ALBRECHT , Carlos COELHO , Stavros LAMBRINIDIS , Diana WALLIS  
Åbningsdato : 14-02-2011
Frist : 16-05-2011
Antal underskrifter : 140 - 17-05-2011

Erklæringer 

Erklæring om økonomisk interesse