Bob van den BOS : 5. valgperiode 

Politiske grupper 

 • 20-07-1999 / 05-03-2003 : Det Europæiske Liberale og Demokratiske Partis Gruppe - Medlem
 • 06-03-2003 / 19-07-2004 : Det Europæiske Liberale og Demokratiske Partis Gruppe - Medlem af bestyrelsen

Nationale partier 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Democraten 66 (Nederlandene)

Medlemmer 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Udvalget om Udvikling og Samarbejde
 • 14-09-1999 / 14-01-2002 : Medlemmer af Europa-Parlamentet til Den Paritetiske Parlamentariske Forsamling for Konventionen mellem Stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet og Den Europæiske Union (AVS-EU)
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Udvalget om Udenrigsanliggender, Menneskerettigheder, Fælles Sikkerhed og Forsvarspolitik
 • 06-02-2002 / 19-07-2004 : Medlemmer af Europa-Parlamentet i Den Blandede Parlamentariske Forsamling for Konventionen mellem Stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet og Den Europæiske Union (AVS-EU)

Stedfortræder 

 • 21-07-1999 / 14-01-2001 : Udvalget om Konstitutionelle Anliggender
 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Udvalget for Andragender
 • 15-01-2001 / 14-01-2002 : Udvalget om Udenrigsanliggender, Menneskerettigheder, Fælles Sikkerhed og Forsvarspolitik
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Udvalget om Udvikling og Samarbejde
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Udvalget for Andragender

all-activities 

Bidrag til plenardebatter 
Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11

Ordfører for betænkning 
Der udpeges en ordfører i det ansvarlige parlamentsudvalg til at udarbejde en betænkning om forslag af lovgivningsmæssig eller budgetmæssig art eller andre spørgsmål. Ordførerne kan ved udarbejdelsen af deres betænkning rådføre sig med relevante eksperter og berørte parter. De har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlinger med skyggeordførerne. Betænkninger, der er vedtaget på udvalgsniveau, bliver herefter behandlet og sat under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 55

Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af samarbejdsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Folkerepublikken Bangladesh - Udvalget om Udvikling og Samarbejde  
- A5-0360/2000 -  
-
DEVE 

Beslutningsforslag 
Medlemmerne kan indgive et individuelt beslutningsforslag om et emne, som falder ind under EU's virksomhedsområde. Beslutningsforslaget sendes til behandling i det ansvarlige udvalg. Forretningsordenens artikel 143

Forespørgsler 
Forespørgsel til mundtlig besvarelse med debat kan stilles af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer. Adressaterne er andre EU-institutioner. Formandskonferencen afgør om, og i hvilken rækkefølge, forespørgslerne skal opføres på det endelige forslag til dagsorden til et plenarmøde. Artikel 128

Skriftlige erklæringer (frem til den 16. januar 2017) 
* * Dette instrument blev ophævet den 16. januar 2017 * *. En skriftlig erklæring var et initiativ om et emne, der hørte under EU's kompetence. Det kunne medunderskrives af medlemmer inden for en periode på tre måneder.

Skriftlig erklæring om forbud mod katte- og hundeskind  
- P5_DCL(2003)0017 - Vedtaget  
Struan STEVENSON , Bob van den BOS , Nelly MAES , Mihail PAPAYANNAKIS , Phillip WHITEHEAD  
Åbningsdato : 22-09-2003
Frist : 22-12-2003
Dato for vedtagelse : 18-12-2003
Vedtaget tekst (med listen over underskrivere) : P5_TA(2003)0605
Antal underskrifter : 346 - 18-12-2003