Marco CAPPATO : 6. valgperiode 

Politiske grupper 

 • 08-05-2006 / 16-01-2007 : Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa - Medlem
 • 17-01-2007 / 13-07-2009 : Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa - Medlem af bestyrelsen

Nationale partier 

 • 08-05-2006 / 13-07-2009 : Lista Emma Bonino (Italien)

Næstformand 

 • 28-11-2006 / 13-03-2007 : Delegationen for Forbindelserne med Machrek-landene
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegationen for Forbindelserne med Machrek-landene

Medlemmer 

 • 03-07-2006 / 27-11-2006 : Delegationen for Forbindelserne med Machrek-landene
 • 06-07-2006 / 14-01-2007 : Udenrigsudvalget
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Udenrigsudvalget
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Udenrigsudvalget
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Underudvalg om Menneskerettigheder

Stedfortræder 

 • 12-07-2006 / 14-01-2007 : Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
 • 03-10-2006 / 14-01-2007 : Underudvalg om Menneskerettigheder
 • 05-10-2006 / 13-07-2009 : Delegationen til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Tyrkiet
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Underudvalg om Menneskerettigheder
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
 • 05-07-2007 / 13-07-2009 : Delegationen til Den Parlamentariske Forsamling for Euro-Middelhavs-samarbejdet

all-activities 

Bidrag til plenardebatter 
Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11

Ordfører for betænkning 
Der udpeges en ordfører i det ansvarlige parlamentsudvalg til at udarbejde en betænkning om forslag af lovgivningsmæssig eller budgetmæssig art eller andre spørgsmål. Ordførerne kan ved udarbejdelsen af deres betænkning rådføre sig med relevante eksperter og berørte parter. De har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlinger med skyggeordførerne. Betænkninger, der er vedtaget på udvalgsniveau, bliver herefter behandlet og sat under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 55

Beslutningsforslag 
Medlemmerne kan indgive et individuelt beslutningsforslag om et emne, som falder ind under EU's virksomhedsområde. Beslutningsforslaget sendes til behandling i det ansvarlige udvalg. Forretningsordenens artikel 143

Forespørgsler 
Forespørgsel til mundtlig besvarelse med debat kan stilles af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer. Adressaterne er andre EU-institutioner. Formandskonferencen afgør om, og i hvilken rækkefølge, forespørgslerne skal opføres på det endelige forslag til dagsorden til et plenarmøde. Artikel 128

Skriftlige erklæringer (frem til den 16. januar 2017) 
* * Dette instrument blev ophævet den 16. januar 2017 * *. En skriftlig erklæring var et initiativ om et emne, der hørte under EU's kompetence. Det kunne medunderskrives af medlemmer inden for en periode på tre måneder.

Skriftlig erklæring om genetablering af transmissionen af NTDTV-udsendelser til Kina via Eutelsat  
- P6_DCL(2008)0086 - Vedtaget  
Marco CAPPATO , Hanna FOLTYN-KUBICKA , Thomas MANN , Charles TANNOCK , Helga TRÜPEL  
Åbningsdato : 08-10-2008
Frist : 22-01-2009
Dato for vedtagelse : 03-02-2009
Vedtaget tekst (med listen over underskrivere) : P6_TA(2009)0041
Antal underskrifter : 477 - 23-01-2009
Skriftlig erklæring om forslaget om at oprette en Middelhavsunion  
- P6_DCL(2008)0019 - Bortfaldet  
Vural ÖGER , Kader ARIF , Marco CAPPATO , Jelko KACIN  
Åbningsdato : 10-03-2008
Frist : 19-06-2008
Antal underskrifter : 86 - 19-06-2008
Skriftlig erklæring om dødsstraf i Belarus  
- P6_DCL(2007)0067 - Bortfaldet  
Justas Vincas PALECKIS , Roberta Alma ANASTASE , Marco CAPPATO , Hélène FLAUTRE , Luisa MORGANTINI  
Åbningsdato : 09-07-2007
Frist : 15-11-2007
Antal underskrifter : 136 - 15-11-2007

Deltagerliste 
Denne tilstedeværelsesliste er et uddrag af protokollerne fra plenarmøderne i den 6. valgperiode. De anførte oplysninger er kun til orientering og dækker medlemmernes mandatperiode i Europa-Parlamentet. Det er rådata, som ikke tager hensyn til begrundet fravær på grund af sygdom, barsels- eller fædreorlov, bemyndigede parlamentariske delegationers virksomhed osv.