Ward BEYSEN : 5. valgperiode 

Politiske grupper 

  • 20-07-1999 / 10-02-2003 : Det Europæiske Liberale og Demokratiske Partis Gruppe - Medlem
  • 11-02-2003 / 19-07-2004 : Løsgængere

Nationale partier 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Vlaamse liberalen en democraten (Belgien)

Næstformand 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked

Medlemmer 

  • 29-09-1999 / 14-01-2002 : Delegationen til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Malta
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked
  • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegationen for Forbindelserne med NATO's Parlamentariske Forsamling

Stedfortræder 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi
  • 17-01-2002 / 10-02-2003 : Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi
  • 11-03-2003 / 19-07-2004 : Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi

all-activities 

Bidrag til plenardebatter 
Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11

Ordfører for betænkning 
Der udpeges en ordfører i det ansvarlige parlamentsudvalg til at udarbejde en betænkning om forslag af lovgivningsmæssig eller budgetmæssig art eller andre spørgsmål. Ordførerne kan ved udarbejdelsen af deres betænkning rådføre sig med relevante eksperter og berørte parter. De har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlinger med skyggeordførerne. Betænkninger, der er vedtaget på udvalgsniveau, bliver herefter behandlet og sat under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 55

Indstilling ved andenbehandling om Rådets fælles holdning af 28. februar 2000 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EØF) nr 3330/91 om statistikker over udveksling af goder mellem medlemsstater for så vidt angår en forenklet anvendelse af varenomenklaturen - Udvalget om Retlige Anliggender og Det Indre Marked  
- A5-0153/2000 -  
-
JURI 

Beslutningsforslag 
Medlemmerne kan indgive et individuelt beslutningsforslag om et emne, som falder ind under EU's virksomhedsområde. Beslutningsforslaget sendes til behandling i det ansvarlige udvalg. Forretningsordenens artikel 143

Forespørgsler 
Forespørgsel til mundtlig besvarelse med debat kan stilles af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer. Adressaterne er andre EU-institutioner. Formandskonferencen afgør om, og i hvilken rækkefølge, forespørgslerne skal opføres på det endelige forslag til dagsorden til et plenarmøde. Artikel 128

Skriftlige erklæringer (frem til den 16. januar 2017) 
* * Dette instrument blev ophævet den 16. januar 2017 * *. En skriftlig erklæring var et initiativ om et emne, der hørte under EU's kompetence. Det kunne medunderskrives af medlemmer inden for en periode på tre måneder.

Skriftlig erklæring om udsættelse af EU's udvidelse  
- P5_DCL(2004)0007 - Bortfaldet  
Ward BEYSEN  
Åbningsdato : 09-02-2004
Frist : 06-05-2004
Antal underskrifter : 7 - 06-05-2004
Skriftlig erklæring om begrundelsen for at afholde sig fra at stemme for eller imod Tampere-beslutningen  
- P5_DCL(1999)0009 - Bortfaldet  
Ward BEYSEN  
Åbningsdato : 03-11-1999
Frist : 03-02-2000
Antal underskrifter : 1 - 03-02-2000