Generoso ANDRIA : 5. valgperiode 

Politiske grupper 

 • 21-06-2000 / 19-07-2004 : Gruppen for Det Europæiske Folkeparti (Kristelige Demokrater) og De Europæiske Demokrater - Medlem

Nationale partier 

 • 21-06-2000 / 19-07-2004 : Forza Italia (Italien)

Medlemmer 

 • 03-07-2000 / 13-06-2001 : Udvalget om Udvikling og Samarbejde
 • 06-10-2000 / 14-01-2002 : Medlemmer af Europa-Parlamentet til Den Paritetiske Parlamentariske Forsamling for Konventionen mellem Stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet og Den Europæiske Union (AVS-EU)
 • 14-06-2001 / 14-01-2002 : Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål
 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegationen for Forbindelserne med Det Palæstinensiske Lovgivende Råd
 • 05-09-2002 / 19-07-2004 : Budgetkontroludvalget

Stedfortræder 

 • 03-07-2000 / 13-06-2001 : Budgetkontroludvalget
 • 14-06-2001 / 14-01-2002 : Udvalget om Udvikling og Samarbejde
 • 17-01-2002 / 04-09-2002 : Budgetkontroludvalget

all-activities 

Bidrag til plenardebatter 
Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11

Ordfører for betænkning 
Der udpeges en ordfører i det ansvarlige parlamentsudvalg til at udarbejde en betænkning om forslag af lovgivningsmæssig eller budgetmæssig art eller andre spørgsmål. Ordførerne kan ved udarbejdelsen af deres betænkning rådføre sig med relevante eksperter og berørte parter. De har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlinger med skyggeordførerne. Betænkninger, der er vedtaget på udvalgsniveau, bliver herefter behandlet og sat under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 55

Betænkning om forslag til Rådets forordning om indførelse af en enhedsmekanisme for mellemfristet betalingsbalancestøtte til medlemsstaterne - Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål  
- A5-0269/2001 -  
-
ECON 

Beslutningsforslag 
Medlemmerne kan indgive et individuelt beslutningsforslag om et emne, som falder ind under EU's virksomhedsområde. Beslutningsforslaget sendes til behandling i det ansvarlige udvalg. Forretningsordenens artikel 143

Forespørgsler 
Forespørgsel til mundtlig besvarelse med debat kan stilles af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer. Adressaterne er andre EU-institutioner. Formandskonferencen afgør om, og i hvilken rækkefølge, forespørgslerne skal opføres på det endelige forslag til dagsorden til et plenarmøde. Artikel 128

Skriftlige erklæringer (frem til den 16. januar 2017) 
* * Dette instrument blev ophævet den 16. januar 2017 * *. En skriftlig erklæring var et initiativ om et emne, der hørte under EU's kompetence. Det kunne medunderskrives af medlemmer inden for en periode på tre måneder.

Skriftlig erklæring om handelen med hunde- og katteskind  
- P5_DCL(2002)0001 - Bortfaldet  
Generoso ANDRIA , Francesco FIORI , Charles TANNOCK , Monica FRASSONI , Fiorella GHILARDOTTI  
Åbningsdato : 16-01-2002
Frist : 16-04-2002
Antal underskrifter : 128 - 16-04-2002