Erminio Enzo BOSO : 6. valgperiode 

Politiske grupper 

  • 23-06-2008 / 13-07-2009 : Gruppen Union for Nationernes Europa - Medlem

Nationale partier 

  • 23-06-2008 / 13-07-2009 : Lega Nord per l'indipendenza della Padania (Italien)

Medlemmer 

  • 09-07-2008 / 13-07-2009 : Transport- og Turismeudvalget
  • 09-07-2008 / 13-07-2009 : Delegationen til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Mexico

Stedfortræder 

  • 09-07-2008 / 13-07-2009 : Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
  • 09-07-2008 / 13-07-2009 : Delegationen for Forbindelserne med Den Koreanske Halvø

all-activities 

Bidrag til plenardebatter 
Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11

Forespørgsler 
Forespørgsel til mundtlig besvarelse med debat kan stilles af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer. Adressaterne er andre EU-institutioner. Formandskonferencen afgør om, og i hvilken rækkefølge, forespørgslerne skal opføres på det endelige forslag til dagsorden til et plenarmøde. Artikel 128

Skriftlige erklæringer (frem til den 16. januar 2017) 
* * Dette instrument blev ophævet den 16. januar 2017 * *. En skriftlig erklæring var et initiativ om et emne, der hørte under EU's kompetence. Det kunne medunderskrives af medlemmer inden for en periode på tre måneder.

Skriftlig erklæring om behovet for at vedtage en detaljeret politik om bjergområderne og beskyttelsen heraf  
- P6_DCL(2009)0043 - Bortfaldet  
Erminio Enzo BOSO , Mario BORGHEZIO  
Åbningsdato : 01-04-2009
Frist : 07-05-2009
Antal underskrifter : 16 - 08-05-2009

Deltagerliste 
Denne tilstedeværelsesliste er et uddrag af protokollerne fra plenarmøderne i den 6. valgperiode. De anførte oplysninger er kun til orientering og dækker medlemmernes mandatperiode i Europa-Parlamentet. Det er rådata, som ikke tager hensyn til begrundet fravær på grund af sygdom, barsels- eller fædreorlov, bemyndigede parlamentariske delegationers virksomhed osv.