Michel BARNIER : 7. valgperiode 

Politiske grupper 

  • 14-07-2009 / 09-02-2010 : Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater) - Medlem af bestyrelsen

Nationale partier 

  • 14-07-2009 / 09-02-2010 : Union pour un Mouvement Populaire (Frankrig)

Medlemmer 

  • 16-07-2009 / 09-02-2010 : Udvalget om Konstitutionelle Anliggender
  • 16-09-2009 / 09-02-2010 : Delegationen for Forbindelserne med Landene i Sydasien

Stedfortræder 

  • 16-07-2009 / 09-02-2010 : Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse
  • 16-07-2009 / 09-02-2010 : Udvalget for Andragender

all-activities 

Beslutningsforslag 
Medlemmerne kan indgive et individuelt beslutningsforslag om et emne, som falder ind under EU's virksomhedsområde. Beslutningsforslaget sendes til behandling i det ansvarlige udvalg. Forretningsordenens artikel 143

Erklæringer 

Erklæring om økonomisk interesse