Carolina PUNSET : 8. valgperiode 

Politiske grupper 

  • 03-02-2016 / 01-07-2019 : Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa - Medlem

Nationale partier 

  • 03-02-2016 / 20-10-2018 : Ciudadanos – Partido de la Ciudadanía (Spanien)
  • 20-10-2018 / 01-07-2019 : Independiente (Spanien)

Medlemmer 

  • 24-02-2016 / 18-01-2017 : Udvalget om Industri, Forskning og Energi
  • 24-02-2016 / 01-07-2019 : Delegationen til Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Udvalget om Industri, Forskning og Energi

Stedfortræder 

  • 08-02-2016 / 28-02-2016 : Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling
  • 08-02-2016 / 18-01-2017 : Udviklingsudvalget
  • 08-02-2016 / 01-07-2019 : Delegationen for Forbindelserne med Landene i Sydasien
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

Vigtigste parlamentariske aktiviteter 

Bidrag til plenardebatter 
Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11

Skyggeordfører for udtalelse 
De politiske grupper udpeger en skyggeordfører for en udtalelse, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

UDTALELSE om uddannelse i den digitale tidsalder: udfordringer, muligheder og erfaringer til brug i forbindelse med udformningen af EU-politikker  
- ITRE_AD(2018)623921 -  
-
ITRE 
UDTALELSE om etablering af infrastruktur for alternative brændstoffer i Den Europæiske Union: tid til handling!  
- ENVI_AD(2018)620875 -  
-
ENVI 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om det indre marked for elektricitet (omarbejdning)  
- ENVI_AD(2017)609648 -  
-
ENVI 

Beslutningsforslag 
Beslutningsforslag om aktuelle emner indgives på anmodning af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af medlemmerne og sættes under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144

Mundtlige forespørgsler 
Et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer kan stille forespørgsler til mundtlig besvarelse med forhandling til Europa-Kommissionen, Rådet eller næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant. Forretningsordenens artikel 136

Mindre forespørgsler 
Et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer kan stille mindre forespørgsler til skriftlig besvarelse til Europa-Kommissionen, Rådet eller næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant. Forretningsordenens artikel 130a, bilag III

Andre parlamentariske aktiviteter 

Skriftlige forespørgsler 
Medlemmerne kan stille et specifikt antal forespørgsler til formanden for Det Europæiske Råd, Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant med anmodning om skriftlig besvarelse. Forretningsordenens artikel 138, bilag III

Erklæringer 

Erklæring om økonomisk interesse