Glenn BEDINGFIELD : 6. valgperiode 

Politiske grupper 

  • 29-10-2008 / 13-07-2009 : De Europæiske Socialdemokraters Gruppe - Medlem

Nationale partier 

  • 29-10-2008 / 13-07-2009 : Partit Laburista (Malta)

Medlemmer 

  • 19-11-2008 / 13-07-2009 : Budgetudvalget

Stedfortræder 

  • 07-11-2008 / 13-07-2009 : Regionaludviklingsudvalget

all-activities 

Forespørgsler 
Forespørgsel til mundtlig besvarelse med debat kan stilles af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer. Adressaterne er andre EU-institutioner. Formandskonferencen afgør om, og i hvilken rækkefølge, forespørgslerne skal opføres på det endelige forslag til dagsorden til et plenarmøde. Artikel 128

Deltagerliste 
Denne tilstedeværelsesliste er et uddrag af protokollerne fra plenarmøderne i den 6. valgperiode. De anførte oplysninger er kun til orientering og dækker medlemmernes mandatperiode i Europa-Parlamentet. Det er rådata, som ikke tager hensyn til begrundet fravær på grund af sygdom, barsels- eller fædreorlov, bemyndigede parlamentariske delegationers virksomhed osv.