Alin Lucian ANTOCHI : 6. valgperiode 

Politiske grupper 

  • 21-01-2009 / 13-07-2009 : De Europæiske Socialdemokraters Gruppe - Medlem

Nationale partier 

  • 21-01-2009 / 13-07-2009 : Partidul Social Democrat (Rumænien)

Næstformand 

  • 11-02-2009 / 13-07-2009 : Retsudvalget

Medlemmer 

  • 05-02-2009 / 10-02-2009 : Retsudvalget
  • 05-02-2009 / 13-07-2009 : Delegationen til Det Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Moldova

Stedfortræder 

  • 03-02-2009 / 13-07-2009 : Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
  • 03-02-2009 / 13-07-2009 : Delegationen for Forbindelserne med Det Palæstinensiske Lovgivende Råd

all-activities 

Bidrag til plenardebatter 
Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11

Forespørgsler 
Forespørgsel til mundtlig besvarelse med debat kan stilles af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer. Adressaterne er andre EU-institutioner. Formandskonferencen afgør om, og i hvilken rækkefølge, forespørgslerne skal opføres på det endelige forslag til dagsorden til et plenarmøde. Artikel 128

Deltagerliste 
Denne tilstedeværelsesliste er et uddrag af protokollerne fra plenarmøderne i den 6. valgperiode. De anførte oplysninger er kun til orientering og dækker medlemmernes mandatperiode i Europa-Parlamentet. Det er rådata, som ikke tager hensyn til begrundet fravær på grund af sygdom, barsels- eller fædreorlov, bemyndigede parlamentariske delegationers virksomhed osv.